Zwieracz zrenicowy

Ponadto w osnowie tęczówki znajdują się dwa ważne mięśnie gładkie: – zwieracz źrenicowy i-rozszerzacz źrenicowy, pochodzenia nabłonkowego. Zwieracz źrenicowy (sphincter pupillae), podporządkowany wraz z m. rzęskowym (m. ciliarie) n. okoruchowemu (n. III), a. w szczególności jego włóknom przywspółczulnym (), składa się z okrężnych pęczków, otaczających źre nicę. Jak z samej nazwy wynika, zwieracz ten zmniejsza źrenicę, co następuje przy silnym oświetleniu, przy pilnym obserwowaniu danego przedmiotu oraz w stanach gniewu. Rozszerzacz źrenicowy (dilatator pupiliae), pozostający w zasiągu kontroli układu współczulnego (), składa się z włókien, ułożonych promienisto od kawędzi źrenicowej do krawędzi rzęskowej tęczówki. Działanie: rozszerza źrenicę przy skąpym oświetleniu, w stanach bólowych oraz podczas agonii. c) – Warstwa siatkówkowa tęczówki (stratum. pigmentosum iridis) stanowi uwsteczniony odcinek siatkówki; składający się z dwóch warstw komórek, zawierających ciemny barwik. U albinosów tęczówka jest pozbawiona komórek barwikowych, wskutek czego ma zabarwienie czerwone (przeświecające naczynia). [więcej w: arsen sieradz, centrum mowy i słuchu kajetany, rotawirus ile trwa ]

Powiązane tematy z artykułem: arsen sieradz centrum mowy i słuchu kajetany rotawirus ile trwa