Zrenice ogranicza wokól – krawedz zrenicowa teczówki

W wyniku powyższego soczewka uwypukla swą powierzchnię, dzięki swej sprężystości wewnętrznej, wykazują dążność do przybrania postaci bardziej kulistej. Tęczówka (iris) stanowi strefę najbardziej wysuniętą dośrodkowo osłonki naczyniowej. Zasadniczo ma ona kształt krążka, ustawionego czołowo i przebitego w pośrodku otworem, zwanym – źrenicą (pupilla). Całość przypomina budowę i znaczenie czynnościowe przesłony aparatu fotograficznego, ale i pod wielu innymi względami budowa narządu wzrokowego posiada dużo cech wspólnych. z budową kamery fotograficznej. Kształt źrenicy bywa bardzo różny: okrągły (u Hominidae i w ogóle u Primates), pionowo owalny (Felidae) lub poprzecznie owalny (Ungulata). Źrenicę ogranicza wokół – krawędź źrenicowa tęczówki (margo pupillaris iridis). Z jej grzbietowego odcinka często (Ungulata) opuszczają się w obrąb źrenicy drobne – ziarenka tęczówkowe (granula iridis), mogące zresztą występować (np. u Tylopoda) i na krawędzi dolnej. Znaczenie ich nie jest ostatecznie wyjaśnione. Poprzez źrenicę komora przednia oka (camera oculi ant. ) komunikuje się swobodnie z komorą tylną oka (camera oeuli post. ). [hasła pokrewne: kaszak za uchem, błona odblaskowa, centrum mowy i słuchu kajetany ]

Powiązane tematy z artykułem: błona odblaskowa centrum mowy i słuchu kajetany kaszak za uchem