Warstwa siateczkowata wewnetrzna (stratum reticulare int. ) nazywamy obszar, w którym nastepuje polaczenie dendrytów

Komórki te wysyłają swe dendryty w obrąb warstwy siateczkowatej wewnętrznej oraz oddają neuryty, które ostatecznie utworzą n. wzrokowy l). 4) –Warstwą siateczkowatą wewnętrzną (stratum reticulare int. ) nazywamy obszar, w którym następuje połączenie dendrytów warstwy zwojowej z neurytami warstwy następnej, warstwy ziarnistej wewnętrznej. ,5)-Warstwa ziarnista wewnętrzna (stratum granulare int. ) składa się z komórek nerwowych, których neuryty udają się w głąb warstwy siateczkowatej wewnętrznej, gdzie tworzą synapsy z dendrytami warstwy zwojowej, a dendryty kierują się na zewnątrz, do warstwy siateczkowatej zewnętrznej, gdzie łączą się z neurytami komórek warstwy ziarnistej zewnętrznej. 6) –Warstwa siateczkowata zewnętrzna (stratum reticulare ext. ) jest utworzona przez synapsy dendrytów warstwy ziarnistej wewnętrznej z neurytami warstwy ziarnistej zewnętrznej. 7)-warstwa ziarnista . Z powyższego wynika, że nerw wzrokowy jest w rzeczywistości niczym innym, jak tylko skupieniem neurytów warstwy zwojowej siatkówki. wnętrzna(stratum. granulare ext. ) jest utworzona przez komórki neuronabłonkowe, których neuryty podążają w głąb warstwy siateczkowatej zewnętrznej, przeistoczone zaś dendryty przybierają postać bądź – pręcików, bądź – czopków, wchodzących w skład warstwy dziewiątej. [hasła pokrewne: rotawirus ile trwa, ezosfera, regu therm cena ]

Powiązane tematy z artykułem: ezosfera regu therm cena rotawirus ile trwa