W teczówce rozrózniamy -powierzchnie przednia

W tęczówce rozróżniamy –powierzchnię przednią (facies ane. ), różnorodnie zabarwioną i wykazującą prążkowanie promieniste (naczynia, pęczki mięśniowe l), tzw. fałdy tęczówkowe (plicae iridis), i ograniczającą od tyłu komorę przednią oka oraz – powierzchnię tylną (facies post. iridis), zazwyczaj czarną, stykającą się z powierzchnią przednią soczewki, a ograniczającą od przodu komorę tylną oka. Wzdłuż okrężnej – krawędzi rzęskowej (mar go ciliaris) tęczówka przymocowuje się na ciele rzęskowym. Dodatkowym umocowaniem tęczówki jest więzadło grzebieniaste (lig. pectinatum), składające się z szeregu włókien, ciągnących się od krawędzi tęczówki do okolicy połączenia rogówki z twardówką. Drobne przestrzenie chłonne, znajdujące się między tymi włóknami, stanowią tzw. – przestrzenie kątowe(spatia anguli iridis Fontanae), stanowiące w rzeczywistości część obwodową komory przedniej oka. Tęczówkę tworzy szereg warstw, które wymienimy kolejno, w kierunku od przodu ku tyłowi. a) – Śródbłonek tęczówkowy przedni(endothelium iridis ant. ) składa się z jednej warstwy komórek płaskich, kąpiących się w cieczy wodnistej komory przedniej. b) – Osnowa tęczówkowa (stroma iridis) jest utworzona przez luźny zrąb łącznotkankowy, w którym przebiegają promienisto od krawędzi rzęskowej do krawędzi źrenicowej drobne gałązki naczyniowe i są rozsiane komórki barwikowe, których ilość rozstrzyga o barwie tęczówki. [podobne: błona odblaskowa, rotawirus ile trwa, łącznik wieruszowski ]

Powiązane tematy z artykułem: błona odblaskowa łącznik wieruszowski rotawirus ile trwa