W przeciwienstwie do precików, czopki pracuja w warunkach dobrego oswietlenia i prawdopodobnie im to zawdzieczamy moznosc rozpoznawania barw.

W przeciwieństwie do pręcików, czopki pracują w warunkach dobrego oświetlenia i prawdopodobnie im to zawdzięczamy możność rozpoznawania barw. Doświadczenia wykazały, że w środowisku ciemnym pręciki ulegają skróceniu, a czopki wydłużeniu w kierunku warstwy barwikowej siatkówki. Na zakończenie zaznaczę, że kierunek bodźców nerwowych w siatkówce jest wprost przeciwny do kierunku padania światła. Rzeczywiście, podczas gdy promień świetlny dopiero po przejściu poprzez całą siatkówkę natrafia na światłoczułe czopki i pręciki, to prąd nerwowy podąża od pręcików i czopków w kierunku warstwy włókien nerwu wzrokowego. Siatkówkę o fotoreceptorach odwracających się od światła nazywamy – siatkówką inwertowaną. Cechuje ona kręgowce. U bezkręgowców występuje – siatkówka ekswertowana o pręcikach (czopków brak) zdążających na spotkanie światła. N. wzrokowy (n. opticus) stanowi wiązkę neurytów komórek warstwy zwojowej siatkówki, udającą się via brodawka n. wzrokowego (papilla n. optici) i nerw wzrokowy do tzw. –skrzyżowania nn. wzrokowych (decussatio nn. opticorum ), Otóż w skrzyżowaniu tym większa lub mniejsza liczba włókien n. wzrokowego podlega skrzyżowaniu, tzn. , że włókna pochodzące z oka lewego przechodzą ku stronie prawej i odwrotnie. [patrz też: scanmed multimedis warszawa, rotawirus ile trwa, apteka całodobowa rzeszów ]

Powiązane tematy z artykułem: apteka całodobowa rzeszów rotawirus ile trwa scanmed multimedis warszawa