W miejscu spotkania powierzchni przedniej z powierzchnia tylna widnieje zaokraglona – krawedz soczewki

U Oarnirora stosunki przedstawiają się odwrotnie: powierzchnia przednia jest bardziej wypukła aniżeli tylna U ssaków wodnych (np. u Cetacea) soczewka ma, podobnie jak u ryb, kształt nieomal kulisty. W miejscu spotkania powierzchni przedniej z powierzchnią tylną widnieje zaokrąglona – krawędź soczewki (margo lentie) . Soczewka jest wokół otoczona bezpostaciową, sprężystą –otoczką soczewkową (capsula leritis ), do której przytwierdzają się wzdłuż krawędzi włókienka wieszadłowe (fibrae zonulares) wieszadła soczewkowego (zonula ciliaris Zinni). Miąższ soczewki (stroma lentis) rozwija się z pęcherzyka soczewkowego, przy czym ze ściany jego przedniej powstaje sześcienny – nabłonek soczewkowy (epithelium ientis), z komórek zaś ściany jego tylnej tworzą się bardzo wydłużone, cienkie, przezroczyste – włókna soczewkowe (fibrae lencie), stanowiące zrąb nieomal całej soczewki. Dzięki związkowi soczewki z m. rzęskowym (m. ciiiarisj, przy pośrednictwie wieszadła soczewkowego, soczewka jest w stanie zmieniać swój kształt, a przez to w różny sposób skupiać na siatkówce wiązkę świetlną. [przypisy: tortuga witkowo, łącznik wieruszowski, błona odblaskowa ]

Powiązane tematy z artykułem: błona odblaskowa łącznik wieruszowski tortuga witkowo