UKLAD ODBIORCZY

UKŁAD ODBIORCZY (Organa sensuum) Układem odbiorczym nazywamy zespół narządów zapewniających ustrojowi możność otrzymywania bodźców ze świata zewnętrznego. Wszystkie te narządy są umieszczone blisko powierzchni ciała; a najistotniejsze ich składniki są bezpośrednimi lub pośrednimi pochodnymi skóry, a w szczególności jej listka ektodermalnego. Bodźce, otrzymywane przez narządy odbiorcze, są następnie przekazywane układowi nerwowemu ośrodkowemu, którego stopień rozwoju oraz zróżnicowanie jest w dużej mierze odzwierciadleniem bogactwa i różnorodności podniet, dopływających ze środowiska do ustroju. Narządy układu odbiorczego nazywamy – receptorami (albo odbiornikami). Rozróżniamy dwa rodzaje receptorów. Jedne z nich są w stanie odbierać te tylko bodźce, które powstają przy bezpośrednim zetknięciu się receptorów z ciałami drażniącymi. [hasła pokrewne: wieści lubońskie, geratam, masc emla ]

Powiązane tematy z artykułem: geratam masc emla wieści lubońskie