Tofacitinib jako terapia indukcyjna i podtrzymująca w leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego czesc 4

Wynik na kwestionariuszu zapalnych chorób jelit (IBDQ, z ocenami od 32 do 224 i wyższych wyników wskazujących na lepszą jakość życia) określono w 0, 4 i 8 tygodniach w próbach indukcyjnych i 8, 16, 24, 32 , 40 i 52 tygodnie w badaniu podtrzymującym. Dane dotyczące skuteczności po 8 tygodniach w badaniach indukcyjnych wykorzystano jako dane podstawowe dla badania podtrzymującego. Zdarzenia niepożądane (które zostały sklasyfikowane przy użyciu słownika medycznego dla działań regulacyjnych), wyniki testów laboratoryjnych i jednocześnie przyjmowane leki odnotowano we wszystkich próbach. Oględziny oportunistyczne, nowotwory i zdarzenia sercowo-naczyniowe zostały ocenione przez zewnętrzne komitety orzekające. Stężenie tofacitinibu w osoczu przed i po podaniu dawki mierzono za pomocą zatwierdzonego oznaczenia po 2 i 8 tygodniach w badaniach indukcyjnych oraz w 8, 24 i 52 tygodniu w badaniu podtrzymującym. Punkty końcowe
W badaniach Indukcji i 2 OCTAVE pierwszorzędowym punktem końcowym skuteczności była remisja (całkowity wynik Mayo .2, bez podskładu> i podskórne krwawienie z odbytu 0) po 8 tygodniach, a kluczowym drugorzędowym punktem końcowym była śluzówka gojenie (endoskopowy endoskopowy wynik Mayo .1) po 8 tygodniach. W badaniu OCTAVE Sustain pierwszorzędowym punktem końcowym była remisja po 52 tygodniach; kluczowe drugorzędne punkty końcowe to gojenie błony śluzowej w 52 tygodniu i remisja, która utrzymywała się (tj. występująca w 24 i 52 tygodniu) i pozbawiona glukokortykoidów (tj. występująca bez podawania glukokortykoidów przez . 4 tygodnie przed oceną) wśród pacjentów, którzy byli w remisji na początku konserwacji. Pełna lista punktów końcowych dla trzech prób znajduje się w Dodatku Uzupełniającym.
Analiza statystyczna
Binarne punkty końcowe, w tym punkty końcowe pierwszej skuteczności w trzech próbach, porównano między tofacitinibem i grupami placebo za pomocą rozwarstwionego testu chi-kwadrat Cochrana-Mantela-Haenszela. Pacjentów z brakującymi danymi uznano za nie mających odpowiedzi. Rodzinny wskaźnik błędów typu był kontrolowany na poziomie 0,05 dla pierwotnych i kluczowych drugorzędowych punktów końcowych za pomocą procedury testowej o ustalonej sekwencji w próbach indukcyjnych i kolejnej odrzucającej, opartej na merferolu, iteracyjnej procedurze wielokrotnego testowania16 w przegląd konserwacyjny. W próbach indukcyjnych zmianę od wartości wyjściowej w całkowitej punktacji Mayo analizowano za pomocą analizy modelu kowariancji z obserwowanymi danymi przypadku. W przypadku innych ciągłych punktów końcowych zmianę w stosunku do wartości wyjściowej analizowano za pomocą liniowego modelu efektów mieszanych. Analizy skuteczności oparto na danych wszystkich pacjentów poddanych randomizacji. Analizy dotyczące bezpieczeństwa zostały oparte na danych wszystkich pacjentów, którzy zostali poddani randomizacji i otrzymali co najmniej jedną dawkę przypisanego leczenia. Zarówno analiza skuteczności jak i bezpieczeństwa w badaniach indukcyjnych nie obejmowała danych od pacjentów, którzy zostali wyznaczeni do przyjmowania tofacitinibu w dawce 15 mg; dane te analizowano osobno.
W przypadku badań OCTAVE i 2 indukcji, wielkość próbki oszacowano na podstawie pierwotnego punktu końcowego i wtórnego punktu końcowego gojenia się śluzówki. Wyliczyliśmy, że wielkość próby około 545 pacjentów w każdej próbie (436 pacjentów przydzielonych do otrzymywania tofacitinibu i 109 pacjentów przypisanych do otrzymywania placebo) dostarczyłaby prób z 90% mocą do wykrycia różnicy 17,5 punktów procentowych między grupami tofacitinibu i grupy placebo w częstości podstawowych i kluczowych drugorzędowych punktów końcowych, przyjmując wartości w grupie placebo 15% dla pierwotnego punktu końcowego i 35% dla wtórnego punktu końcowego gojenia się śluzówki
[hasła pokrewne: regu therm cena, Warszawa regu therm cena, ewa cyzman bany ]

Powiązane tematy z artykułem: arsen sieradz ewa cyzman bany regu therm cena