Tofacitinib jako terapia indukcyjna i podtrzymująca w leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego ad 6

Wyniki dla 15-mg grup tofacitinibu przedstawiono w tabeli S3 w dodatkowym dodatku. Ryc. 1. Pierwotne i kluczowe wtórne punkty końcowe. Godzinę A pokazuje szybkość remisji (pierwotny punkt końcowy), a panel B pokazuje szybkość gojenia się błony śluzowej (kluczowy drugorzędowy punkt końcowy) po 8 tygodniach u pacjentów, którzy otrzymywali tofacitinib w dawka 10 mg dwa razy na dobę i ci, którzy otrzymywali placebo (w badaniach OCTAVE i 2 indukcji) i 52 tygodni u pacjentów, którzy otrzymywali tofacitinib w dawce 5 mg dwa razy na dobę, ci, którzy otrzymywali tofacitinib w dawce 10 mg dwa razy codziennie oraz ci, którzy otrzymali placebo (w badaniu OCTAVE Sustain).
W badaniu OCTAVE Sustain remisja w 52. tygodniu wystąpiła u 34,3% pacjentów (68 z 198) w grupie otrzymującej tofacitinib w dawce 5 mg oraz u 40,6% (80 z 197) w grupie otrzymującej tofacitinib w dawce 10 mg, w porównaniu do 11,1 % (22 z 198) w grupie placebo (p <0,001 dla obu porównań z placebo) (ryc. i ryc. S5 w dodatkowym dodatku). Różnica między tofacitinibem w dawce 5 mg dwa razy na dobę i placebo wynosiła 23,2 punktu procentowego (95% CI, 15,3 do 31,2), a różnica między tofacitinibem w dawce 10 mg dwa razy na dobę a placebo wynosiła 29,5 punktu procentowego (95% CI, 21,4 do 37,6).
Dodatkowe punkty końcowe
Tabela 2. Tabela 2. Wyniki skuteczności w badaniach OCTAVE Induction i OCTAVE Induction 2 W badaniach Induction i 2 OCTAVE kluczowy drugorzędowy punkt końcowy gojenia się błony śluzowej w 8 tygodniu wystąpił u znacznie większej liczby pacjentów w tofacitinibie w dawce 10 mg. grupy niż w grupach placebo (ryc. i tabela 2). Efekt leczenia był podobny u tych, którzy otrzymali wcześniej leczenie antagonistą TNF i tych, którzy go nie otrzymali (ryc. S6 w Dodatku uzupełniającym).
Tabela 3. Tabela 3. Wyniki skuteczności w OCTAVE Sustain Trial. W badaniu OCTAVE Sustain, gojenie się błony śluzówkowej w 52. tygodniu wystąpiło u znacznie większej liczby pacjentów w grupie 5 mg tofacitinibu (37,4% pacjentów [74 z 198]) oraz 10 mg tofacitinibu (45,7% [90 z 197]) niż w grupie placebo (13,1% [26 z 198]) (P <0,001 dla obu porównań) (Figura 1). Wśród pacjentów, którzy byli w remisji na początku leczenia, trwała i pozbawiona glukokortykoidów remisja wystąpiła w 35,4% (23 z 65) w grupie otrzymującej tofacitinib w dawce 5 mg oraz w 47,3% (26 z 55) w grupie otrzymującej tofacitinib w dawce 10 mg versus 5,1% (3 z 59) w grupie placebo (p <0,001 dla obu porównań) (tabela 3). Szczegóły dotyczące dodatkowych drugorzędnych punktów końcowych w badaniu OCTAVE Sustain są przedstawione w tabeli S4 w dodatkowym dodatku.
W badaniach Indukcji i 2 OCTAVE poprawa w stosunku do wartości wyjściowej w częściowym wyniku Mayo była istotnie większa w grupach leczonych tofacitinibem w dawce 10 mg niż w grupach placebo podczas wszystkich zaplanowanych wizyt i już w drugim tygodniu (pierwsza ocena częściowego Mayo wynik po ocenie bazowej) (p <0,001 dla wszystkich porównań) (ryc. S7 w dodatku uzupełniającym). W badaniu OCTAVE Sustain poprawa w porównaniu z wynikami z badania podtrzymującego w częściowym wyniku Mayo była istotnie większa w obu grupach tofacitinibu niż w grupie placebo we wszystkich wizytach (p <0,001 dla wszystkich porównań) [więcej w: ezosfera, arsen sieradz, tortuga witkowo ]

Powiązane tematy z artykułem: arsen sieradz ezosfera tortuga witkowo