Hiperglikemia i niekorzystne wyniki w ciąży czesc 4

Drugorzędnymi efektami były przedwczesne porody (przed 37 tygodniem ciąży), dystocja barkowa lub poród, konieczność intensywnej opieki neonatologicznej, hiperbilirubinemia i stan przedrzucawkowy. Możliwe ciężkie niekorzystne wyniki
Dodatkowe dane pobierano w ośrodkach, gdy zidentyfikowano możliwe ciężkie zdarzenia niepożądane (np. Śmierć, dystocja barkowa, uszkodzenie płodu i poważne wady rozwojowe). Dane zostały sprawdzone przez członków komitetu przeglądu wyników, którzy nie byli świadomi statusu glikemii matki, aby potwierdzić, czy zdarzenie było obecne. Śmiertelność okołoporodowa została sklasyfikowana zgodnie z wytycznymi australijskiej i nowozelandzkiej klasyfikacji przedwczesnych zgonów okołoporodowych18, a główne wady zostały sklasyfikowane zgodnie z kodami Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób, Dziesiąta Rewizja. Continue reading „Hiperglikemia i niekorzystne wyniki w ciąży czesc 4”