Siatkówka(retina)

Siatkówka(retina) : Siatkówka jest błoną światłoczułą, wyściełającą – dno oka(fundus oculi), Powstaje ona, jak już wiadomo, z dwublaszkowego kielicha wzrokowego, przy czym z blaszki jego zewnętrznej rozwija się – warstwa barwikowa siatkówki (stratum pigmentosum), z blaszki zaś wewnętrznej- siatkówka właściwa (retina propria) . Warstwa barwikowa siatkówki (etratum pigmentosum retinae) jest umieszczona między osłonką naczyniową oka i siatkówką właściwą. Różnicuje sie ona na trzy strefy: najrozleglejszą – warstwę barwikową właściwą (stratum pigmentosum proprium), – warstw ę barwikową rzęskową (stratum. pigmentosum ciliare), okrywającą ciało rzęskowe, i wreszcie – warstwę barwikową tęczówkową (stratum. pigmentosum iridicum), wyściełającą powierzchnię tylną tęczówki. Ze stref tych niewątpliwie najważniejsza jest – warstwa balwikowa właściwa, składająca się z warstwy komórek sześciokątnych, mocno wypełnionych ziarenkami barwikowymi, z którymi, zależnie od stopnia naświetlenia oka, nawiązują bliższą lub dalszą łączność . Pozostałe strefy stanowią uwstecznione części blaszki zewnętrznej kielicha wzrokowego. [hasła pokrewne: tortuga witkowo, ezosfera, wieści lubońskie ]

Powiązane tematy z artykułem: ezosfera tortuga witkowo wieści lubońskie