Siatkówka wlasciwa

Siatkówka właściwa (retina propria) rozwija się z blaszki wewnętrznej kielicha wzrokowego i stanowi składnik najważniejszy, gdyż składnik odbiorczy oka. I w niej trzeba rozróżnić trzy strefy: – część wzrokową (pars op twa retinae), – część rzęskową (pars ciliaris retinae) oraz – część tęczówkową (pars iridica retinae), z których dwie ostatnie są częściami uwstecznionymi, okrywającymi ciało rzęskowe oraz powierzchnię tylną tęczówki. Część wzrokowa tęczówki (pars optica retinae) jest umieszczona między warstwą barwikową właściwą (stratum pigmentosum proprium) a ciałem szklistym (corpus ritreum) i u ssaka żywego odznacza się silnym zabarwieniem czerwonym, spowodowanym przeświecaniem naczyń krwionośnych. W punkcie, w którym oś wzrokowa (axis risus) przebija siatkówkę, widnieje na niej różnie ukształtowana – plamka żółta (macula lutea), zawierająca często – dołek oślodkowy (forea centralie), Plamka żółta jest miejscem najdokładniejszego widzenia i przy bacznym obserwowaniu jakiegokolwiek przedmiotu ssak stara się zawsze tak ustawie swe gałki oczne, aby obraz tego przedmiotu padł na ową plamkę żółtą. Obecność dołka tłumaczy się ścieńczeniem siatkówki. Dośrodkowo od plamki żółtej widnieje — brodawka nerwu wzrokowego (papilla n. optici), w której zbierają się wszystkie włókna nerwowe, odchodzące od siatkówki. [przypisy: łącznik wieruszowski estetyczna, łącznik wieruszowski, wieści lubońskie ]

Powiązane tematy z artykułem: łącznik wieruszowski masc emla wieści lubońskie