Risankazumab versus Ustekinumab dla łuszczycy umiarkowanej do ciężkiej ad 6

W 16 tygodniu PASI90 uzyskano u 80% pacjentów, którzy otrzymali risankazumab (grupy 90 mg i 180 mg, połączone) i 43% pacjentów otrzymujących ustekinumab (Figura 1B), a PASI100 osiągnięto w 55% przypadków. pacjenci w grupie otrzymującej 180 mg risankazumabu i 20% pacjentów w grupie ustekinumabu (patrz Dodatek dodatkowy). Zmniejszenie wyniku PASI ogólnie utrzymywało się przez okres do 20 tygodni po ostatniej dawce risankazumabu (tydzień 36). Całkowite oczyszczanie utrzymywało się u 29% pacjentów z grupy 90 mg risankazumabu i 26% pacjentów z grupy 180 mg risankazumabu przez okres do 32 tygodni po ostatnim podaniu badanego leku (48 tydzień). W przeciwieństwie do tego, stwierdziliśmy zmniejszenie odpowiedzi ustekinumabem od 24 tygodnia (8 tygodni po ostatniej dawce), przy braku pacjentów, którzy mieli całkowite usunięcie w 48. tygodniu. Ten przebieg czasowy został potwierdzony analizą redukcji wyniku PASI w stosunku do wartości wyjściowych w czasie (ryc. S2 w dodatku uzupełniającym). Szybki początek działania risankazumabem jest wspierany przez wykresy Kaplana-Meiera z pierwszego wystąpienia PASI50 i PASI90, a analiza czasu do utraty PASI50 i PASI90 wskazuje na dłuższy czas działania z risankazumabem niż z ustekinumabem (Fig. S3 w Dodatek dodatkowy). Zgłoszone przez pacjenta wyniki
W 12. tygodniu mediana zmniejszenia wyniku DLQI w stosunku do wartości wyjściowej wyniosła 100% w grupie risankazumabu (grupach 90 mg i 180 mg połączonych w pulę) i 91% w grupie ustekinumabu (tabela 2 i fig. S4 w dodatkowym dodatku). . Wynik DLQI wynoszący 0 lub uzyskano u 72% pacjentów otrzymujących 90 mg lub 180 mg risankazumabu, w porównaniu z 53% pacjentów otrzymujących ustekinumab (tabela 2). Ogólnie, odsetek pacjentów, u których uzyskano wynik DLQI równy 0 lub 1, był skorelowany ze spadkiem wyniku PASI i wyniku sPGA, z 94% pacjentów, u których uzyskano PASI100 z wynikiem DLQI 0 lub (ryc. S5 w dodatku uzupełniającym). Wśród pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów 69% osób otrzymujących 90 mg risankazumabu i 83% osób otrzymujących 180 mg risankazumabu miało zmniejszenie bólu o ponad 50% w 24. tygodniu, w porównaniu z 50% pacjentów, którzy otrzymał ustekinumab (ryc. S6 w dodatku uzupełniającym). Zmiany w stosunku do wartości wyjściowych w VQ EQ-5D i EQ-5D były zgodne ze spadkiem wyniku DLQI (Tabela Tabele pokazujące zmiany w PGAR i PAI w czasie są podane w Dodatku Uzupełniającym.
Skalp, paznokieć i choroba dłoni i dłoni
Średnia redukcja wyniku PSSI (miara choroby głowy) w 12 tygodniu wynosiła 90% w grupie otrzymującej 90 mg risankazumabu i 94% w grupie otrzymującej risankazumab w dawce 180 mg i utrzymywała się w czasie, w porównaniu z redukcją o 82%. w grupie ustekinumab, która nie została utrzymana w czasie (ryc. S7A w dodatku uzupełniającym). Poprawa paznokcia była wolniejsza, a średnia redukcja wyniku NAPSI w 12 tygodniu wynosiła około 40% w grupach otrzymujących 90 mg i 180 mg risankazumabu i wzrastała odpowiednio do 61% i 73% w 48. tygodniu. Pacjenci w ustekinumabie grupa miała średni 20% wzrost wyniku NAPSI w 12. tygodniu i 18% spadek w 48. tygodniu (ryc
[więcej w: tortuga witkowo, centrum mowy i słuchu kajetany, lacidofil ulotka ]

Powiązane tematy z artykułem: centrum mowy i słuchu kajetany lacidofil ulotka tortuga witkowo