Risankazumab versus Ustekinumab dla łuszczycy umiarkowanej do ciężkiej ad 5

PASI90 uzyskano u 73% pacjentów w grupie 90 mg risankazumabu iu 81% pacjentów w grupie otrzymującej 180 mg risankazumabu, w porównaniu z 40% pacjentów otrzymujących ustekinumab. Procent pacjentów, u których uzyskano co najmniej PASI75 wynosił 63% w grupie otrzymującej 18 mg risankazumabu, 98% w grupie otrzymującej 90 mg risankazumabu i 88% w grupie otrzymującej risankazumab w dawce 180 mg, w porównaniu z 72% w grupie otrzymującej risankazumab. grupa ustekinumab. Procent pacjentów, u których uzyskano całkowity klirens zmian (PASI100) wynosił 14% w grupie otrzymującej 18 mg risankazumabu, 41% w grupie otrzymującej 90 mg risankazumabu i 48% w grupie otrzymującej risankazumab w dawce 180 mg, w porównaniu z 18% w grupie ustekinumab. Odsetek pacjentów, u których uzyskano co najmniej PASI50 wynosił 86% w grupie otrzymującej 18 mg risankazumabu, 100% w grupie otrzymującej 90 mg risankazumabu i 93% w grupie otrzymującej risankazumab w dawce 180 mg, w porównaniu z 82% w grupie otrzymującej risankazumab. grupa ustekinumab. Wynik sPGA wynoszący 0 lub uzyskano odpowiednio u 58%, 90% i 88% pacjentów w grupie risankazumabu w dawce 18 mg, 90 mg i 180 mg, w porównaniu z 62% pacjentów w grupa ustekinumab. Brak danych w 12 tygodniu dla sześciu pacjentów (trzy w grupie 18 mg risankazumabu, jedna w grupie 180 mg risankazumabu i dwie w grupie ustekinumabu). Wyniki skuteczności były podobne, gdy brakujące dane były obsługiwane przy użyciu ostatniej obserwacji przeniesionej lub braku reakcji imputacji (tabela 2 i dodatek dodatkowy). W 24. tygodniu odsetek pacjentów, u których uzyskano co najmniej PASI75 wynosił 53% w grupie otrzymującej 18 mg risankazumabu, 90% w grupie otrzymującej 90 mg risankazumabu i 88% w grupie otrzymującej risankazumab w dawce 180 mg, w porównaniu z 70% w grupie ustekinumab. Ponadto w 24. tygodniu odsetek pacjentów, u których uzyskano co najmniej PASI90 wynosił 28% w grupie otrzymującej 18 mg risankazumabu, 63% w grupie otrzymującej 90 mg risankazumabu i 81% w grupie otrzymującej risankazumab w dawce 180 mg, w porównaniu z 55% w grupie ustekinumab (Tabela
Czasowy przebieg reakcji
Ryc. 1. Ryc. 1. Współczynniki odpowiedzi PASI75 i PASI90 do 48. Pokazano zmiany w częstości odpowiedzi klinicznej, mierzone jako punktacja wskaźnika PAS z łuszczycą (PASI); Panel A pokazuje odsetki pacjentów, u których uzyskano zmniejszenie wyniku PASI o 75% lub więcej (PASI75), a panel B pokazuje odsetki pacjentów, u których uzyskano zmniejszenie o 90% lub więcej (PASI90). Pacjenci zostali losowo przydzieleni do otrzymywania pojedynczej dawki 18 mg risankazumabu w tygodniu 0 (szara strzałka); 90 lub 180 mg risankazumabu w tygodniach 0, 4 i 16 (czarne strzałki); lub ustekinumab (45 lub 90 mg) w tygodniach 0, 4 i 16 (czarne strzałki). Okres leczenia zakończył się w 24. tygodniu, a pacjenci wkroczyli w okres obserwacji do 48. tygodnia (wskazany szarym cieniem). Analiza obejmuje wszystkich pacjentów, którzy zostali poddani randomizacji i otrzymali co najmniej jedną dawkę przypisanej terapii podczas badania, z brakiem odpowiedzi na imputację brakujących danych.
Zmniejszenie wyniku PASI obserwowano już w 2. tygodniu (ryc. i ryc. S2 w dodatkowym dodatku). W 8 tygodniu PASI75 lub więcej osiągnięto u około 80% pacjentów w grupach leczonych risankazumabem w dawce 90 mg i 180 mg, w porównaniu z 60% w grupie ustekinumabu (Figura 1A), a wynik sPGA wynosił 0 lub uzyskano u 73% pacjentów w grupie 90 mg risankazumabu iu 88% pacjentów w grupie otrzymującej 180 mg risankazumabu, w porównaniu z 53% w grupie przyjmującej ustekinumab (patrz Dodatek dodatkowy)
[przypisy: ewa cyzman bany, lacidofil ulotka, apteka całodobowa rzeszów ]

Powiązane tematy z artykułem: apteka całodobowa rzeszów ewa cyzman bany lacidofil ulotka