Próba antybiotyków kontrolowanych placebo w przypadku mniejszych ropni skórnych ad

Jedno randomizowane badanie wykazało, że ambulatoryjni pacjenci z ropniami skórnymi leczonymi za pomocą nacięcia i drenażu oraz TMP-SMX mieli nieco wyższą częstość wyleczeń niż ci leczeni nacięciem i drenażem oraz placebo, co potwierdza rolę w leczeniu antybiotykami.6 Poprzednio ocenialiśmy klindamycynę i TMP- SMX w randomizowanym badaniu z udziałem dorosłych pacjentów ambulatoryjnych i dzieci z dużymi (> 5 cm) lub mnogimi ropniami skórnymi i zapaleniem tkanki łącznej (ropnymi lub niedojelitowymi) .7 Uczestnicy przeszli odpowiednie cięcie i drenaż. Wskaźniki wyleczenia związane z klindamycyną były podobne jak w przypadku TMP-SMX. Jednak badanie nie obejmowało oceny grupy placebo. Poniżej przedstawiamy wyniki podwójnie ślepej próby kontrolowanej placebo z udziałem dzieci i dorosłych z pojedynczym, małym ropniem. Uczestnicy zostali losowo przydzieleni do otrzymania klindamycyny, TMP-SMX lub placebo po nacięciu i drenażu. Metody
Projekt i populacja
Przeprowadziliśmy wieloośrodkowe, prospektywne, randomizowane, podwójnie ślepe, kontrolowane placebo badanie kliniczne z udziałem pacjentów ambulatoryjnych. Uczestnicy byli stratyfikowani w zależności od obecności ropni chirurgicznej, rozmiaru ropnia, liczby miejsc zakażenia skóry i obecności nieulegającego cellulitu. Uczestnicy z pojedynczym ropniem skóry o średnicy 5 cm lub mniejszym zostali losowo przydzieleni do przyjmowania doustnej klindamycyny, TMP-SMX lub placebo oprócz nacinania i drenażu.
Od maja 2009 r. Do stycznia 2015 r. Uczestnicy byli rekrutowani z klinik interwencyjnych, oddziałów ratunkowych i klinik zrzeszonych w sześciu ośrodkach: University of Chicago Medical Center, Chicago; San Francisco General Hospital, San Francisco; Harbor-University of California, Los Angeles, Medical Center, Torrance; Vanderbilt University Medical Center, Nashville (dodane w 2011 r.); Washington University, St. Louis (dodane w 2012 r.); i Morehouse School of Medicine-Emory University, Atlanta (dodane w 2012 r.). Wszyscy uczestnicy lub ich rodzice lub opiekunowie wyrazili pisemną zgodę i zgodę, w zależności od wieku. Protokół został zatwierdzony przez instytucjonalną komisję odwoławczą w każdej instytucji. Autorzy zapewniają rękojmię za dokładność i kompletność danych oraz wierność wersji próbnej protokołu, dostępnej wraz z pełnym tekstem tego artykułu pod adresem
Uczestnicy byli uprawnieni do udziału, jeśli mieli pojedynczy ropień (zdefiniowany jako ograniczony, dający się odwodnić zbiór ropy) o największej średnicy wynoszącej 5,0 cm lub mniej (.3 cm dla uczestników w wieku od 6 do 11 miesięcy i .4 cm dla uczestników do 8 lat), o czym świadczą dwa lub więcej z następujących objawów lub objawów przez co najmniej 24 godziny: rumień, obrzęk lub stwardnienie, miejscowe ciepło, ropne drenaż i tkliwość w bólu lub palpacji. Wielkość ropni oceniano ręcznie, mierząc długość wnęki rdzenia w trzech wymiarach (szerokość, długość i głębokość). Uzdrowiciel wykonał znormalizowaną procedurę nacięcia i drenażu, w razie potrzeby z ropniem
Kryteria wykluczenia obejmowały powierzchowne infekcje skóry (np. Liszajec), infekcje w miejscu ciała wymagające specjalistycznego leczenia (np. Peryferyjne, narządów płciowych lub zakażenie rąk), ukąszenie człowieka lub zwierzęcia, temperatura w jamie ustnej wyższa niż 38,5 ° C (lub> 38,0 ° C dla dzieci w wieku od 6 do 11 miesięcy), obecność kryteriów ogólnoustrojowego zespołu odpowiedzi zapalnej, leczenie immunosupresyjne lub stan odpornościowy (np. cukrzyca lub przewlekła niewydolność nerek), wskaźnik masy ciała (waga w kilogramach podzielona przez kwadrat wzrost w metrach) większy niż 40, zakażenie chirurgiczne lub infekcja urządzeniem protetycznym, lub ogólnoustrojowa antybakteryjna terapia antybakteryjna w ciągu ostatnich 14 dni
[przypisy: kaszak za uchem, ewa cyzman bany, scanmed multimedis warszawa ]

Powiązane tematy z artykułem: ewa cyzman bany kaszak za uchem scanmed multimedis warszawa