Próba antybiotyków kontrolowanych placebo w przypadku mniejszych ropni skórnych ad 6

Częstość wyleczeń w grupach klindamycyny i TMP-SMX nie różniła się istotnie (P = 0,63), podczas gdy odsetek wyleczeń w grupie placebo był znacząco niższy niż w grupie TMP-SMX (P = 0,001) lub grupie klindamycyny (P <0,001). Wyniki były podobne dla populacji, którą można było ocenić. Wśród uczestników, którzy zostali zakażeni wrażliwym na metycylinę S. aureus w populacji, która miała zamiar leczyć, 89,1% uczestników grupy klindamycyny było wyleczonych, w porównaniu z 79,6% uczestników w grupie TMP-SMX i 65,9% uczestników grupy placebo (Tabela 3). Wskaźnik wyleczeń w grupie placebo był znacząco niższy niż w grupie klindamycyny (P = 0,01), ale nie był znacząco niższy niż w grupie TMP-SMX (P = 0,16). Różnica między odsetkiem wyleczeń w grupie klindamycyny a grupą z TMP-SMX nie była istotna (P = 0,26). Podobne wyniki zaobserwowano dla populacji, którą można było ocenić. Wskaźniki wyleczeń wśród uczestników z ropniem, który nie powodował wzrostu S. aureus w kulturze, były podobne dla wszystkich grup leczenia w populacji, która miała zamiar leczyć, oraz populacji, która mogła być oceniona (p = 0,99 dla wszystkich porównań) (tabela 3) .
Było 13 uczestników z izolatami S. aureus, które były oporne na klindamycynę – 12 izolatów okazało się opornych na testowanie pojedynczego środka i okazało się odporne na test dyfuzji dyskowej (strefa D). Częstość wyleczeń wśród pacjentów otrzymujących klindamycynę z izolatami opornymi na klindamycynę była znacząco niższa niż wśród osób z wrażliwymi na klindamycynę izolatami S. aureus (7 z 13 [53,8%] vs. 145 z 170 [85,3%], P = 0,01).
Lekarstwo kliniczne podczas 1-miesięcznej wizyty kontrolnej
Podczas jednomiesięcznej wizyty kontrolnej w populacji, która miała zamiar leczyć, 78,6% (209 z 266) uczestników leczonych klindamycyną, 73,0% (192 z 263) uczestników leczonych TMP-SMX, i 62,6% % (161 z 257) uczestników leczonych placebo pozostało wyleczonych. Różnica w odsetku wyleczeń między grupą TMP-SMX a grupą klindamycyny nie była istotna (-5,6 punktów procentowych, 95% CI, -11,2 do 2,1; P = 0,16). Różnice w odsetkach wyleczeń między grupą placebo a grupą klindamycyny (-15,9 punktów procentowych, 95% CI, -22,0 do -7,8, P <0,001) oraz między grupą placebo i grupą TMP-SMX (-10,4 punktów procentowych; 95% CI, -18,7 do -2,0, P = 0,01) były znaczące. Wyniki były podobne w populacji, którą można było ocenić.
Podczas jednomiesięcznej wizyty kontrolnej wśród uczestników, u których stwierdzono wyleczenie do czasu wizyty w wywiadzie, nowe infekcje w innym miejscu ciała lub nawracające infekcje w pierwotnym miejscu ciała wystąpiły w 6.8. % (15 z 221) biorców klindamycyny, 13,5% (29 z 215) biorców TMP-SMX i 12,4% (22 z 177) otrzymujących placebo. Różnica w odsetku interwałów lub nawracających zakażeń między grupami TMP-SMX i klindamycyną była znaczna (6,7 punktów procentowych, 95% CI, 0,6 do 12,8, P = 0,03), ale różnica między grupami otrzymującymi placebo i klindamycynę (5,6 procent punktów: 95% CI, -0,8 do 12,0, P = 0,06), a różnica między grupami otrzymującymi placebo i TMP-SMX (-1,1 punktów procentowych, 95% CI, -8,2 do 6,1; P = 0,88) nie była znacząca
[patrz też: łącznik wieruszowski estetyczna, łącznik wieruszowski, tortuga witkowo ]

Powiązane tematy z artykułem: łącznik wieruszowski masc emla tortuga witkowo