Pembrolizumab w porównaniu do chemioterapii z powodu niedrobnokomórkowego raka płuca o niedrobnokomórkowym zaawansowaniu dodatnim od PD-L1 ad 9

Modelowanie farmakokinetyczne sugerowało, że ustalona dawka 200 mg pembrolizumabu zapewniałaby ekspozycję podobną do reżimu dawkowania opartego na wadze stosowanego w poprzednich badaniach pembrolizumabu 11. Czas przeżycia bez progresji, całkowity czas przeżycia, obiektywny wskaźnik odpowiedzi i czas trwania odpowiedzi obserwowany grupa pembrolizumabu w tym badaniu jest zgodna z tymi obserwowanymi u pacjentów włączonych do badania KEYNOTE-001, u których wcześniej nie leczono NSCLC z odsetkiem zmian nowotworu PD-L1 wynoszącym 50% lub więcej i którzy byli leczeni pembrolizumabem w dawce 10 mg za kilogram4; te wyniki sugerują, że 200 mg to odpowiednia dawka pembrolizumabu dla tej populacji pacjentów. Profil bezpieczeństwa pembrolizumabu obserwowany w tym badaniu był zgodny z obserwowanym wcześniej w przypadku pembrolizumabu w leczeniu zaawansowanego NSCLC11,2 i innych typów nowotworów.12-16 Profil bezpieczeństwa chemioterapii był również zgodny z oczekiwaniami. Działania niepożądane związane z immunologią (w tym zapalenie płuc) występowały częściej w grupie pembrolizumabu niż w grupie chemioterapeutycznej, podczas gdy cytopenia występowały częściej w grupie chemioterapeutycznej niż w grupie pembrolizumabu; wyniki te są zgodne z mechanizmem działania dla każdej terapii. Większość zdarzeń związanych z układem immunologicznym miała stopień 1. lub 2. stopnia i żadna nie doprowadziła do śmierci. Jednak ogólny profil bezpieczeństwa wydawał się lepszy w przypadku pembrolizumabu niż w przypadku chemioterapii.
Podsumowując, wyniki badania KEYNOTE-024 wykazały, że pembrolizumab wiązał się z dłuższym czasem przeżycia bez progresji i ogólnymi oraz z mniejszą liczbą zdarzeń niepożądanych związanych z leczeniem niż chemioterapia skojarzona z użyciem platyny u pacjentów z wcześniej nieleczonym zaawansowanym NSCLC i PD-L1. odsetek punktów guza 50% lub więcej.
[podobne: masc emla, geratam, scanmed multimedis warszawa ]

Powiązane tematy z artykułem: geratam masc emla scanmed multimedis warszawa