pecherzyk wzrokowy

Pierwszym zawiązkiem telereceptora wzrokowego jest ukazanie się uwypuklenia ściany kresomózgowia (telencephalon) albo międzymózgowia, które podąża ku skórze pod postacią tzw. – pęcherzyka wzrokowego (vesicula ophthalmica). Przewód łączący pęcherzyk ten z kresomózgowiem stanowi zaczątek-nerwu wzrokowego (n. opticus). W miejscu zetknięcia się pęcherzyka wzrokowego ze skórą powstaje zgrubienie ektodermy, które zagłębiając się w głąb mezenchymy przeistacza się w – dołek soczewkowy. W skutek zrostu krawędzi dołka przekształca się on w – pęcherzyk soczewkowy, tracący związek z ektodermą i, jak z samej rzeczy wynika, stanowiący podłoże, z którego rozwija się – soczewka (lens), Ektoderma okolicy ocznej po oddzieleniu się od niej soczewki utworzy w przyszłości nabłonek rogówkowy i spojówkowy. W tym samym czasie pęcherzyk wzrokowy przekształca się w -kielich wzrokowy(cały ophthaimicus), a mianowicie w ten sposób, że ściana pęcherzyka, sąsiadująca z ektodermą powierzchowną, wpukla się, a we wpuklenie wciska się soczewka. [więcej w: kosc piszczelowa, ezosfera, arsen sieradz ]

Powiązane tematy z artykułem: arsen sieradz ezosfera kosc piszczelowa