Rogówka nalezy do ukladu dioptrycznego oka

Ma ona kształt okrągłego (Hominidae, Carnirora) lub owalnego (Ungulata) krążka o-powierzchni przedniej (facies ant. ), zwróconej do worka spojówkowego i – powierzchni tylnej (facies post. ), ograniczającej od przodu komorę przednią oka. Rogówka należy do układu dioptrycznego oka. Własność tę zawdzięcza ona nie tylko swemu współczynnikowi załamania, lecz przede wszystkim krzywiźnie wygięcia. Continue reading „Rogówka nalezy do ukladu dioptrycznego oka”

We wnetrzu galki ocznej znajduje sie – soczewka (lens ), – komory oczne (camerae oculi) i – cialo szkliste (corpus ritreum)

We wnętrzu gałki ocznej znajduje się – soczewka (lens ), – komory oczne (camerae oculi) i – ciało szkliste (corpus ritreum) . 1) Osłonka włóknista (tunica fibrosa) różnicuje się na dwa nierówne o różnych własnościach odcinki: – twardówkę i rogówkę. Twardówka albo – białkówka(eclera) stanowi nie przezroczystą osłonkę zewnętrzną oka, utworzoną przez tkankę łączną nie rozciągliwą o zabarwieniu białym. Przytwierdzają się na niej mięśnie zewnętrzne oka. Dośrodkowo od bieguna tylnego przebija się przez białkówkę n. Continue reading „We wnetrzu galki ocznej znajduje sie – soczewka (lens ), – komory oczne (camerae oculi) i – cialo szkliste (corpus ritreum)”

Obraz swiata, widziany oczyma typu binokularnego

Przy równoległym ustawieniu oczu na obie siatkówki padają bardzo do siebie podobne obrazy (-widzenie binokularne), natomiast przy rozstawieniu gałek ocznych ssak widzi dwa różne obrazy, bynajmniej nie nakładające się na siebie< = br= style=color: rgb(0, 0, 0); font-family: Times New Roman; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;>Zasługuje na uwagę, że naogół u ssaków nocnych oczy są bardziej przemieszczone. ku przodowi, aniżeli u ssaków dziennych. Obraz świata, widziany oczyma typu binokularnego, nie jest zatem obrazem, ujmowanym przy patrzeniu monokularnym. Ścianę gałki ocznej tworzą trzy osłonki. Są to, wyliczając od zewnątrz osłonka włóknista (tunica fibrosa), – osłonka naczyniowa (tunica rasculosa) i wreszcie – siatkówka(retina). Continue reading „Obraz swiata, widziany oczyma typu binokularnego”

Brodawka jest miejscem slepym siatkówki

Brodawka jest miejscem ślepym siatkówki. Poza tym przenika poprzez nią drobna tętniczka ośrodkowa siatkówki (a. centra lis retinae), w mniejszym lub większym zakresie odżywiająca wraz z osłonką naczyniową siatkówkę. Budowa siatkówki jest niezwykle zawiła i często błędnie rozumiana. Ażeby uniknąć nieporozumień, będziemy ją rozpatrywać w tym samym kierunku i w tej samej kolejności, w jakiej przenika ją promień świetlny, po wtargnięciu poprzez ciało szkliste do dna oka. Continue reading „Brodawka jest miejscem slepym siatkówki”

Siatkówka(retina)

Siatkówka(retina) : Siatkówka jest błoną światłoczułą, wyściełającą – dno oka(fundus oculi), Powstaje ona, jak już wiadomo, z dwublaszkowego kielicha wzrokowego, przy czym z blaszki jego zewnętrznej rozwija się – warstwa barwikowa siatkówki (stratum pigmentosum), z blaszki zaś wewnętrznej- siatkówka właściwa (retina propria) . Warstwa barwikowa siatkówki (etratum pigmentosum retinae) jest umieszczona między osłonką naczyniową oka i siatkówką właściwą. Różnicuje sie ona na trzy strefy: najrozleglejszą – warstwę barwikową właściwą (stratum pigmentosum proprium), – warstw ę barwikową rzęskową (stratum. pigmentosum ciliare), okrywającą ciało rzęskowe, i wreszcie – warstwę barwikową tęczówkową (stratum. pigmentosum iridicum), wyściełającą powierzchnię tylną tęczówki. Continue reading „Siatkówka(retina)”

Siatkówka wlasciwa

Siatkówka właściwa (retina propria) rozwija się z blaszki wewnętrznej kielicha wzrokowego i stanowi składnik najważniejszy, gdyż składnik odbiorczy oka. I w niej trzeba rozróżnić trzy strefy: – część wzrokową (pars op twa retinae), – część rzęskową (pars ciliaris retinae) oraz – część tęczówkową (pars iridica retinae), z których dwie ostatnie są częściami uwstecznionymi, okrywającymi ciało rzęskowe oraz powierzchnię tylną tęczówki. Część wzrokowa tęczówki (pars optica retinae) jest umieszczona między warstwą barwikową właściwą (stratum pigmentosum proprium) a ciałem szklistym (corpus ritreum) i u ssaka żywego odznacza się silnym zabarwieniem czerwonym, spowodowanym przeświecaniem naczyń krwionośnych. W punkcie, w którym oś wzrokowa (axis risus) przebija siatkówkę, widnieje na niej różnie ukształtowana – plamka żółta (macula lutea), zawierająca często – dołek oślodkowy (forea centralie), Plamka żółta jest miejscem najdokładniejszego widzenia i przy bacznym obserwowaniu jakiegokolwiek przedmiotu ssak stara się zawsze tak ustawie swe gałki oczne, aby obraz tego przedmiotu padł na ową plamkę żółtą. Obecność dołka tłumaczy się ścieńczeniem siatkówki. Continue reading „Siatkówka wlasciwa”

Chociaz rogówka jest zupelnie pozbawiona naczyn krwionosnych tym niemniej odznacza sie duza zywotnoscia

Chociaż rogówka jest zupełnie pozbawiona naczyń krwionośnych tym niemniej odznacza się dużą żywotnością, wypowiadającą się w niesłychanie szybkim gojeniu się jej ran. Poza tym, choć grubość jej wynosi tylko około jednego milimetra, jest ona dość wytrzymała na urazy mechaniczne. Rogówka jest niezwykle bogato unerwiona włóknami czuciowymi n. trójdzielnego (nn. ciliaree longi), wskutek czego wykazuje ona niezwykłą wrażliwość na wszelkie podrażnienia, które drogą odruchową powodują łzawienie oraz zamknięcie powiek. Continue reading „Chociaz rogówka jest zupelnie pozbawiona naczyn krwionosnych tym niemniej odznacza sie duza zywotnoscia”

W przeciwienstwie do precików, czopki pracuja w warunkach dobrego oswietlenia i prawdopodobnie im to zawdzieczamy moznosc rozpoznawania barw.

W przeciwieństwie do pręcików, czopki pracują w warunkach dobrego oświetlenia i prawdopodobnie im to zawdzięczamy możność rozpoznawania barw. Doświadczenia wykazały, że w środowisku ciemnym pręciki ulegają skróceniu, a czopki wydłużeniu w kierunku warstwy barwikowej siatkówki. Na zakończenie zaznaczę, że kierunek bodźców nerwowych w siatkówce jest wprost przeciwny do kierunku padania światła. Rzeczywiście, podczas gdy promień świetlny dopiero po przejściu poprzez całą siatkówkę natrafia na światłoczułe czopki i pręciki, to prąd nerwowy podąża od pręcików i czopków w kierunku warstwy włókien nerwu wzrokowego. Siatkówkę o fotoreceptorach odwracających się od światła nazywamy – siatkówką inwertowaną. Continue reading „W przeciwienstwie do precików, czopki pracuja w warunkach dobrego oswietlenia i prawdopodobnie im to zawdzieczamy moznosc rozpoznawania barw.”