Obydwie komory komunikuja sie ze soba poprzez zrenice

Rozróżniamy – komorę przednią(camera oculi ant. ), umieszczoną miedzy powierzchnią tylną rogówki i powierzchnią przednią tęczówki oraz – komorę tylną (camera oculi post. ), zawartą między tęczówką i powierzchnią przednią soczewki. Obydwie komory komunikują się ze sobą poprzez źrenicę, a ponadto komora przednia łączy się z zatoką Schlemma (sinus sclerae Schlemmi), do której uchodzi nadmiar cieczy wodnistej przy nadciśnieniu wewnątrzocznym. Wybitnie dużymi rozmiarami odznacza się komora przednia u Felidae. W skład układu pomocniczego narządu wzrokowego wchodzą: – powieki, narząd łzowy, – spojówka, – powieź gałkowa i – ciało tłuszczowe oczodołowe. Powieki (palpebrae) są fałdami skórnymi, mającymi możność odosobniania gałki ocznej od świata zewnętrznego w czasie snu oraz w razie groźby niebezpieczeństwa. Rozróżniamy: rozwiniętą lepiej – powiekę górną (palpebra sup. ) i – powiekę dolną (palpebra inf. ), ograniczające razem poprzeczną – szparę powiekową (rima palpebralis). Szpara ta wielkością swą odpowiada u większości ssaków rozmiarom rogówki, natomiast u Hominidae i u in. Primates jest ona na tyle obszerna, że staje się widoczna i część białkówki. [więcej w: arsen sieradz, tortuga witkowo, kosc piszczelowa ]

Powiązane tematy z artykułem: arsen sieradz kosc piszczelowa tortuga witkowo