Obraz swiata, widziany oczyma typu binokularnego

Przy równoległym ustawieniu oczu na obie siatkówki padają bardzo do siebie podobne obrazy (-widzenie binokularne), natomiast przy rozstawieniu gałek ocznych ssak widzi dwa różne obrazy, bynajmniej nie nakładające się na siebie<= br= style=color: rgb(0, 0, 0); font-family: Times New Roman; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;>Zasługuje na uwagę, że naogół u ssaków nocnych oczy są bardziej przemieszczone. ku przodowi, aniżeli u ssaków dziennych. Obraz świata, widziany oczyma typu binokularnego, nie jest zatem obrazem, ujmowanym przy patrzeniu monokularnym. Ścianę gałki ocznej tworzą trzy osłonki. Są to, wyliczając od zewnątrz osłonka włóknista (tunica fibrosa), – osłonka naczyniowa (tunica rasculosa) i wreszcie – siatkówka(retina). [więcej w: kosc piszczelowa, rotawirus ile trwa, masc emla ]

Powiązane tematy z artykułem: kosc piszczelowa masc emla rotawirus ile trwa