Narzad wzroku

O receptorach kontaktowych była mowa przy analizie budowy skóry i jamy ustnej, a telereceptor węchowy był opisany w rozdziale poświęconym anatomii jamy nosowej. Pozostają: telereceptor wzrokowy, telereceptor słuchowy i receptor statyczny, którym będzie poświęcony rozdział niniejszy. 1. Narząd wzroku (organon. visus). W skład narządu wzrokowego wchodzi kilka wzajemnie sobie podporządkowanych składników o różnych przeznaczeniach. Będzie rzeczą korzystną, gdy te składniki posegregujemy na cztery zespoły. Są to: a) światłoczuła – siatkówka (retina), b)-układ dioptryczny (soczewka, rogówka, ciało szkliste, ciecz wodnista komór ocznych), umożliwiający we wszelkich okolicznościach rzucenie ostrego obrazu na siatkówkę, c) – układ pomocniczy, mający za główne zadanie ochronę oka i wreszcie e) – układ mięśniowy zewnętrzny, zapewniający ruchomość gałce ocznej. Rozwój – gałki ocznej (bulbus oculi) przedstawia się w streszczeniu następująco. [więcej w: rotawirus ile trwa, masc emla, geratam ]

Powiązane tematy z artykułem: geratam masc emla rotawirus ile trwa