galki oczne

W ten sposób powstaje dwuścienny kielich, z którego ściany zewnętrznej rozwinie się – warstwa barwikowa siatkówki (stratum pigmentosum retinae), ze ściany wewnętrznej zaś jego powstanie, drogą uwielowarstwienia i zróżnicowania komórek, właściwa – siatkówka(retina). Z powyższego wynika, że część światłoczuła gałki ocznej jest pochodzenia mózgowiowego i wraz z soczewką wykazuje ścisły związek z ektodermą. Wszystkie pozostałe składniki gałki ocznej, z wyjątkiem jej umięśnienia zewnętrznego, powstają z okolicznej mezenchymy, która otacza od zewnątrz kielich wzrokowy oraz przenika do jego wnętrza. Telereceptor wzrokowy jest narządem przystosowanym do odbierania bodźców elektromagnetycznych, które w zakresie fal długości 4. 0. 0 (fiolet) – 8. 0. 0 (czerwień) są odczuwane jako fale świetlne. Zarówno fale dłuższe, jak i krótsze nie posiadają w ustroju odpowiedników o charakterze receptorów, z czego wynika, że tylko stosunkowo niewielki skrawek tętniącego falami elektromagnetycznymi wszechświata jest nam wzrokowo dostępny i że jedynie na podstawie tego wycinka możemy sądzić o tym wszystkim, co się wokół nas dzieje w świecie zewnętrznym. Należy zaznaczyć, że energia niezbędna do pobudzenia telereceptora wzrokowego jest niezmiernie mała, należy bowiem do klasy 2. 1 G-lO erg/sec (Kries). [przypisy: kosc piszczelowa, geratam, masc emla ]

Powiązane tematy z artykułem: geratam kosc piszczelowa masc emla