Galka oczna

Gałka oczna (bulbus oculi) jest umieszczona w oczodole i ma kształt prawidłowej kuli u Hominidae, Primates i Carnirora, natomiast jest silnie spłaszczona w kierunku strzałkowym u ssaków wodnych, a mniej u Ungulata wreszcie wykazuje wydłużenie strzałkowe u ssaków prowadzących życie nocne (Chiroptera, Felidae). Jest ona stosunkowo duża u Leporidae, Felidae, Tarstoidea, natomiast, niewspółmiernie mała u Proboseidea l u Cetacea. W gałce ocznej rozróżniamy: – równik (aequator), dzielący ją na dwie półkule, przednią i tylną, – biegun przedni (polus ant. ) i biegun tylny (polus post. ). Linia łącząca obydwa bieguny stanowi – oś optyczną (axis optica), linię zaś łączącą biegun tylny, a w szczególności – dół ośrodkowy z punktem obserwowanym nazywamy -osią wzrokową(axis visus ). U Hominidae i w ogóle u Prirnates osie wzrokowe oczu są ułożone do siebie równolegle, natomiast u większości ssaków osie te, wskutek przemieszczenia doskroniowego gałek ocznych, tworzą między sobą mniejszy lub większy kąt. Kąt ten u lwa wynosi 10°, u kota 14-18°, u . psa 30-50°, u zająca i królika 170 a u Jaculus faculus około 180°. [więcej w: apteka całodobowa rzeszów, rotawirus ile trwa, ezosfera ]

Powiązane tematy z artykułem: apteka całodobowa rzeszów ezosfera rotawirus ile trwa