Cialo rzeskowe

Ciało rzęskowe (corpus ciliare) ma kształt dość grubej obręczy, umieszczonej wzdłuż obwodu tęczówki. Składa się ono z szeregu poprzecznych wyniosłości wyrostków rzęskowych (processus ciliares), których całokształt tworzy tzw. – wieniec rzęskowy (corona oiliarie). We wnętrzu ciała rzęskowego znajduje się gładki – m. rzęskowy(m. ciliarie) o pęczkach ciągnących się od okolicy połączenia rogówki z twardówką do podstawy ciała rzęskowego, tj. do miejsca, w którym przechodzi on w naczyniówkę. Od tego miejsca odchodzą do torebki krawędzi soczewki – włókienka wieszadłowe (fibrae zonulares), mogące uchodzić czynnościowo za ścięgienka m. rzęskowego. Ogół włókienek wieszadłowych, przerzuconych od wieńca rzęskowego do soczewki, jest znany pod nazwą – wieszadła soczewkowego (zonula ciliaris Zinni). M. rzęskowy, działający pod kontrolą n. okoruchowego (n. III), jest mięśniem akomodacyjnym, przystosowującym krzywiznę soczewki do patrzenia się na przedmioty bliskie. Dzieje się to w ten sposób, że omawiany mięsień kurcząc się przybliża podstawę wieńca rzęskowego do obwodu soczewki, przez co zwalnia ze stanu napięcia wieszadło soczewkowe. [hasła pokrewne: ezosfera, regu therm cena, masc emla ]

Powiązane tematy z artykułem: ezosfera masc emla regu therm cena