Brodawka jest miejscem slepym siatkówki

Brodawka jest miejscem ślepym siatkówki. Poza tym przenika poprzez nią drobna tętniczka ośrodkowa siatkówki (a. centra lis retinae), w mniejszym lub większym zakresie odżywiająca wraz z osłonką naczyniową siatkówkę. Budowa siatkówki jest niezwykle zawiła i często błędnie rozumiana. Ażeby uniknąć nieporozumień, będziemy ją rozpatrywać w tym samym kierunku i w tej samej kolejności, w jakiej przenika ją promień świetlny, po wtargnięciu poprzez ciało szkliste do dna oka. W skład siatkówki wchodzi dziewięć warstw, których elementy mają charakter komórek nerwowych albo komórek zmysłowych, albo tez elementów neuronabłonkowych (warstw ziarnista zewnętrzna t). Warstwą, którą przede wszystkim napotyka promień świetlny jest bezpostaciowa 1) – błona graniczna wewnętrzna (membrana limitans interna). Tuż pod nią stwierdzamy 2) Warstwę włókien n. wzrokowego (stratum n. optici), składającą się z neurytów komórek warstwy zwojowej, udających się do brodawki n. wzrokowego. Trzecią warstwę stanowi 3)- warstwa zwojowa, w skład której wchodzą komórki zwojowe nerwowe. [więcej w: łącznik wieruszowski, lacidofil ulotka, ewa cyzman bany ]

Powiązane tematy z artykułem: ewa cyzman bany lacidofil ulotka łącznik wieruszowski