Blaszka podeszwowa jest utworzona przez – wlókna rogowe

Z dwóch krawędzi blaszki podeszwowej, wypukła – krawędź zewnętrzna (margo ext. ) łączy się za pośrednictwem linii białej z krawędzią podeszwową puszki, wklęsła zaś – krawędź wewnętrzna (mar go int. ) obejmuje strzałkę kopytową (furca ungulae). Blaszka podeszwowa jest utworzona przez – włókna rogowe, opuszczające się prostopadle z jej powierzchni górnej do powierzchni dolnej. Strzałka kopytowa (furca ungulae) – trzeci składnik puszki kopytowej – stanowi w rzeczywistości zrogowaciałą – opuszkę palcową (pulrinus digitalis). wciągniętą w obrąb interesów puszki kopytowej Koniowatych. Ma ona kształt ostrego klina, wciskającego się od tyłu w blaszkę podeszwową i oddzielonego od niej – rowkiem strzałkowym(sulcus parafurcalis) . Z dwóch powierzchni strzałki, na – powierzchni dolnej (facies irif) widnieje owalny – rowek strzałkowy odnogami strzałkowym wierzchołku strzałkowym podstawy piętki powierzchnia górna (facies sup. ) łączy się z – miazgą strzałkową Miazga koronowa Miazga ścienna Blaszek miazgowych Miazga rozrodcza objęty dwiema symetrycznymi – odnogami strzałkowymi (crura furcae), jednoczącymi się na przedzie w – wierzchołku strzałkowym (apex furcae) tyle strzałka kopytowa przechodzi wzdłuż swej – podstawy(basie furcae) w – piętki (tori digitales). [patrz też: rotawirus ile trwa, geratam, masc emla ]

Powiązane tematy z artykułem: geratam masc emla rotawirus ile trwa