Barwik ten przy naswietleniu siatkówki bieleje

Barwik ten przy naświetleniu siatkówki bieleje, aby po pewnym czasie, w środowisku zaciemnionym, powrócić do swej barwy pierwotnej. W grę więc wchodzą tutaj niewątpliwie zjawiska fotochemiczne, przy czym rozkładająca się pod wpływem naświetlania rhodopsyna wytwarza pewne składniki, stanowiące bodźce dla komórek macierzystych warstwy ziarnistej zewnętrznej. Jak zobaczymy dalej, pręcików jest znacznie więcej aniżeli czopków, z wyjątkiem plamki żółtej, wyposażonej tylko w czopki. Spostrzeżenia oraz doświadczenia przemawiają za tym, że pręciki służą do widzenia w warunkach skąpego oświetlenia, natomiast w świetle rażącym pręciki wydłużają się. i chronią się w warstwie barwikowej siatkówki. Warstwa ta nie tylko zabezpiecza pręciki ale, prawdopodobnie, służy również do odtwarzania rhodopsyny. Zasługuje na podkreślenie, że u ssaków nocnych siatkówka zawiera jedynie pręciki, a będąc pozbawiona czopków nie posiada również i plamki żółtej. chodzi o stosunki liczbowe, to ilość pręcików jest bardzo znaczna. I tak wynosi ona u człowieka około 75. 000. 000 jednostek. Czopki i mają kształt kolbkowaty, są znacznie krótsze, ale jednocześnie i grubsze. Ogólna ich ilość u człowieka wynosi 3. 5000. 000, są więc elementem znacznie rzadszym aniżeli pręciki. Wyjątek stanowi – plamka żółta (macula tutea)- punkt naj wyraźniejszego widzenia siatkówki, zawierająca wyłącznie czopki. [podobne: wieści lubońskie, masc emla, tortuga witkowo ]

Powiązane tematy z artykułem: masc emla tortuga witkowo wieści lubońskie