Badania wykazaly, ze w przypadkach silnego rozstawienia galek ocznych (widzenie monookularowe) wieksza ilosc wlókien podlega skrzyzowaniu

Badania wykazały, że w przypadkach silnego rozstawienia gałek ocznych (widzenie monookularowe) większa ilość włókien podlega skrzyżowaniu, pozostałe zaś włókna przedstawiają przebieg tożstronny (homolateralny). Liczbowo powyższe stosunki dadzą się ująć następująco. Podczas gdy u Hominidae ilość włókien skrzyżowanych wynosi 21/42, to u Equus oaballus 36/42, u Oryctolagus cuniculus 35/42, a u Oaria porcellus 42/42. Znając budowę mózgowia i siatkówki, łatwo jest wykreślić zrąb szlaku wzrokowego. Przedstawia się on nastąpująco : neuron warstwy ziarnistej zewn. , neuron warstwy ziarnistej wewn. , neuron warstwy zwojowej, n. wzrokowy , skrzyżowanie nn. wzrokowych , pasmo wzrokowe -> neurony poduszeczki wzgórza(pulrinar thalami), ciał czworaczych przednich oraz ciał kolankowatych ocznych-> ośrodek wzrokowy korowy. Ciało szkliste(corpus v itreumy, zawarte między siatkówką i powierzchnią tylną soczewki, jest utworem o spoistości rzadkiej galarety i jest otoczone wokół bezpostaciową błoną przejrzystą (membrana hyaloidea). Ciało szkliste należy do układu dioptrycznego oka, ponieważ jednak nie jest ono w stanie zmieniać swego kształtu, stąd też jego znaczenie nie dorównywa znaczeniu soczewki . [patrz też: rotawirus ile trwa, masc emla, lacidofil ulotka ]

Powiązane tematy z artykułem: lacidofil ulotka masc emla rotawirus ile trwa