W zaburzeniach czynnosci trzustki uklad wegetatywny odgrywa role przede wszystkim w wydzielaniu insuliny.

W zaburzeniach czynności trzustki układ wegetatywny odgrywa rolę przede wszystkim w wydzielaniu insuliny. Wydzielanie soku trzustkowego jest uwarunkowane w słabym stopniu układem wegetatywnym i na czoło mechanizmu w wydzielaniu trzustki wysuwa się mechanizm humoralny dzięki sekretynie. W wydzielaniu natomiast insuliny nerw błędny bierze zasadniczy udział. Pracę nerwu ,błędnego zmniejsza się znacznie wydzielanie insuliny i w związku z tym powstaje w mięśniach upośledzenie syntezy glikogenu, zużytego podczas ich pracy. Podrażnienie natomiast nerwu błędnego sprzyja szybkiemu i całkowitemu zmagazynowaniu glikogenu w mięśniach. Continue reading „W zaburzeniach czynnosci trzustki uklad wegetatywny odgrywa role przede wszystkim w wydzielaniu insuliny.”

zginacz palcowy gleboki

Jako całość, obydwie chrząstki kopytowe mają za zadanie regulowanie sprężynowania opuszki palcowej, powinno być więc zaliczane do układu sprężystego narządu kopytowego, koni pokroju ciężkiego chrząstki kopytowe mogą ulec skostnieniu w starszym wieku. Nader ważne znaczenie w narządzie kopytowym przypada elementom kurczliwym, a jednocześnie doskonale sprężystym. Mam na myśli mięśnie. Są to: -zginacz palcowy głęboki (flexor digitalis prof. }, kończący się na k. Continue reading „zginacz palcowy gleboki”

Pochwa rogowa

Pochwa rogowa posiada różny kształt u różnych gatunków, zasadniczo jednak można w niej wy kazać następujące części: – powierzchnię głęboką (facies profunda), połączoną z miazgą rozrodczą, i- powierzchnię zewnętrzną(facies externa. ), podlegającą ustawicznemu ścieraniu. W pochwie rozróżniamy szeroką podstawę(basie cornus}, następnie – trzon pochwy (corpus co mus) i wreszcie ostry – wierzchołek pochwy (apex co mus), w którym warstwa rogowa osiąga maximum swej grubości. Rogi mogą być gładkie lub chropowate, okrągłe na przekroju lub w różny sposób odkształcone. Zależnie od gatunku, a nawet od rasy, rogi posiadają kształt odmienny i mniej lub więcej charakterystyczny. Continue reading „Pochwa rogowa”

sploty zylne

Istotnie, pomimo bardzo odpornej swej budowy narząd kopytowy nie wytrzymywałby uderzeń, gdyby opadał nie wzdłuż krawędzi podeszwowej kopyta, lecz trafiał np. w strzałkę lub, co gorzej, w piętki (tori), Narząd kopytowy jest silnie unaczyniony przez gałęzie – t t. Palcowych (aa. digitales), uchodzących wreszcie w sploty żylne kopytowe(plexus renosi ungulae), w których rozpoczynają się żż. palcowe (11. Continue reading „sploty zylne”

Siatkówka(retina)

Siatkówka(retina) : Siatkówka jest błoną światłoczułą, wyściełającą – dno oka(fundus oculi), Powstaje ona, jak już wiadomo, z dwublaszkowego kielicha wzrokowego, przy czym z blaszki jego zewnętrznej rozwija się – warstwa barwikowa siatkówki (stratum pigmentosum), z blaszki zaś wewnętrznej- siatkówka właściwa (retina propria) . Warstwa barwikowa siatkówki (etratum pigmentosum retinae) jest umieszczona między osłonką naczyniową oka i siatkówką właściwą. Różnicuje sie ona na trzy strefy: najrozleglejszą – warstwę barwikową właściwą (stratum pigmentosum proprium), – warstw ę barwikową rzęskową (stratum. pigmentosum ciliare), okrywającą ciało rzęskowe, i wreszcie – warstwę barwikową tęczówkową (stratum. pigmentosum iridicum), wyściełającą powierzchnię tylną tęczówki. Continue reading „Siatkówka(retina)”

Barwik ten przy naswietleniu siatkówki bieleje

Barwik ten przy naświetleniu siatkówki bieleje, aby po pewnym czasie, w środowisku zaciemnionym, powrócić do swej barwy pierwotnej. W grę więc wchodzą tutaj niewątpliwie zjawiska fotochemiczne, przy czym rozkładająca się pod wpływem naświetlania rhodopsyna wytwarza pewne składniki, stanowiące bodźce dla komórek macierzystych warstwy ziarnistej zewnętrznej. Jak zobaczymy dalej, pręcików jest znacznie więcej aniżeli czopków, z wyjątkiem plamki żółtej, wyposażonej tylko w czopki. Spostrzeżenia oraz doświadczenia przemawiają za tym, że pręciki służą do widzenia w warunkach skąpego oświetlenia, natomiast w świetle rażącym pręciki wydłużają się. i chronią się w warstwie barwikowej siatkówki. Continue reading „Barwik ten przy naswietleniu siatkówki bieleje”

W miejscu spotkania powierzchni przedniej z powierzchnia tylna widnieje zaokraglona – krawedz soczewki

U Oarnirora stosunki przedstawiają się odwrotnie: powierzchnia przednia jest bardziej wypukła aniżeli tylna U ssaków wodnych (np. u Cetacea) soczewka ma, podobnie jak u ryb, kształt nieomal kulisty. W miejscu spotkania powierzchni przedniej z powierzchnią tylną widnieje zaokrąglona – krawędź soczewki (margo lentie) . Soczewka jest wokół otoczona bezpostaciową, sprężystą –otoczką soczewkową (capsula leritis ), do której przytwierdzają się wzdłuż krawędzi włókienka wieszadłowe (fibrae zonulares) wieszadła soczewkowego (zonula ciliaris Zinni). Miąższ soczewki (stroma lentis) rozwija się z pęcherzyka soczewkowego, przy czym ze ściany jego przedniej powstaje sześcienny – nabłonek soczewkowy (epithelium ientis), z komórek zaś ściany jego tylnej tworzą się bardzo wydłużone, cienkie, przezroczyste – włókna soczewkowe (fibrae lencie), stanowiące zrąb nieomal całej soczewki. Continue reading „W miejscu spotkania powierzchni przedniej z powierzchnia tylna widnieje zaokraglona – krawedz soczewki”

Obydwie komory komunikuja sie ze soba poprzez zrenice

Rozróżniamy – komorę przednią(camera oculi ant. ), umieszczoną miedzy powierzchnią tylną rogówki i powierzchnią przednią tęczówki oraz – komorę tylną (camera oculi post. ), zawartą między tęczówką i powierzchnią przednią soczewki. Obydwie komory komunikują się ze sobą poprzez źrenicę, a ponadto komora przednia łączy się z zatoką Schlemma (sinus sclerae Schlemmi), do której uchodzi nadmiar cieczy wodnistej przy nadciśnieniu wewnątrzocznym. Wybitnie dużymi rozmiarami odznacza się komora przednia u Felidae. Continue reading „Obydwie komory komunikuja sie ze soba poprzez zrenice”

Chirurgia Bariatryczna kontra konwencjonalna terapia medyczna dla cukrzycy typu 2 AD 7

Analiza post hoc wykazała istotną różnicę w utracie masy pomiędzy grupami chirurgicznymi i medyczno-terapeutycznymi (P <0,001), bez znaczącej różnicy między dwiema grupami chirurgicznymi. Zmiany masy ciała były odzwierciedlone zmianami BMI, które zmniejszyły się z 45,62 . 6,24 do 43,07 . 6,44 w grupie z leczeniem farmakologicznym, z 44,85 . Continue reading „Chirurgia Bariatryczna kontra konwencjonalna terapia medyczna dla cukrzycy typu 2 AD 7”

Chirurgia Bariatryczna a intensywna terapia medyczna u otyłych pacjentów z cukrzycą

Badania obserwacyjne wykazały poprawę u pacjentów z cukrzycą typu 2 po operacji bariatrycznej. Metody
W tym randomizowanym, nielepionym, jednoośrodkowym badaniu, ocenialiśmy skuteczność intensywnej terapii wyłącznie w połączeniu z terapią medyczną i gastrektomią żołądka Roux-en-Y lub gastrektomii rękawowej u 150 otyłych pacjentów z niekontrolowaną cukrzycą typu 2. Średni wiek pacjentów (. SD) wynosił 49 . Continue reading „Chirurgia Bariatryczna a intensywna terapia medyczna u otyłych pacjentów z cukrzycą”