Skurcze odzwiernika powstaja naprzemiennie

Skurcze odźwiernika powstają naprzemiennie i w czasie napadu skurczowego powstają wymioty. Skurcze te są uzależnione od podrażnienia nerwu współczulnego. Również niestrawność z niedomogi (hyposthenia) żołądka może powstawać na drodze odruchowej z upośledzeniem wydzielania soku żołądkowego i osłabieniem ruchowym żołądka. W tych stanach przeważa czynność układu współczulnego i ergotamina łagodzi objawy. Bodźce dla nerwic żołądka mogą powstać nie tylko w przewodzie pokarmowym, jak np. Continue reading „Skurcze odzwiernika powstaja naprzemiennie”

Bezposrednie podraznienie wlókien adrenergicznych watroby

Bezpośrednie podrażnienie włókien adrenergicznych wątroby lub wprowadzenie do ustroju adrenaliny pobudził do przechodzenia glikogenu w glukozę. Przy silnych podrażnieniach nerwu współczulnego wątroba może nie zawierać glikogenu mimo zachowanej zdolności do jego syntezy i dostatecznego dowozu z zewnątrz. Podrażnienie nerwów błędnych działa odwrotnie, to znaczy, że po podrażnieniu nerwów błędnych wzmaga się w wątrobie przejście cukru w glikogen, czyli wzmaga się glikogenogeneza. Wpływ nerwu błędnego odbija się także na czynności wydzielniczej wątroby, to jest na wydzielaniu żółci. Wydzielanie żółci wzmaga się pod wpływem pobudzenia nerwu błędnego. Continue reading „Bezposrednie podraznienie wlókien adrenergicznych watroby”

W zaburzeniach czynnosci trzustki uklad wegetatywny odgrywa role przede wszystkim w wydzielaniu insuliny.

W zaburzeniach czynności trzustki układ wegetatywny odgrywa rolę przede wszystkim w wydzielaniu insuliny. Wydzielanie soku trzustkowego jest uwarunkowane w słabym stopniu układem wegetatywnym i na czoło mechanizmu w wydzielaniu trzustki wysuwa się mechanizm humoralny dzięki sekretynie. W wydzielaniu natomiast insuliny nerw błędny bierze zasadniczy udział. Pracę nerwu ,błędnego zmniejsza się znacznie wydzielanie insuliny i w związku z tym powstaje w mięśniach upośledzenie syntezy glikogenu, zużytego podczas ich pracy. Podrażnienie natomiast nerwu błędnego sprzyja szybkiemu i całkowitemu zmagazynowaniu glikogenu w mięśniach. Continue reading „W zaburzeniach czynnosci trzustki uklad wegetatywny odgrywa role przede wszystkim w wydzielaniu insuliny.”

Blaszka podeszwowa jest utworzona przez – wlókna rogowe

Z dwóch krawędzi blaszki podeszwowej, wypukła – krawędź zewnętrzna (margo ext. ) łączy się za pośrednictwem linii białej z krawędzią podeszwową puszki, wklęsła zaś – krawędź wewnętrzna (mar go int. ) obejmuje strzałkę kopytową (furca ungulae). Blaszka podeszwowa jest utworzona przez – włókna rogowe, opuszczające się prostopadle z jej powierzchni górnej do powierzchni dolnej. Strzałka kopytowa (furca ungulae) – trzeci składnik puszki kopytowej – stanowi w rzeczywistości zrogowaciałą – opuszkę palcową (pulrinus digitalis). Continue reading „Blaszka podeszwowa jest utworzona przez – wlókna rogowe”

miazga strzalkowa

Powierzchnia górna (facies sup. ) łączy się z – miazgą strzałkową (corium furcale), która jest ośrodkiem twórczym strzałki. Miazga rozrodcza (corium germinatirum) narządu kopytowego stanowi odpowiednik skóry właściwej (corium) wraz z naskórkiem, pominąwszy jego warstwę rogową, która stanowi puszkę kopytową. Oczywiste, że najważniejszym jej elementem jest tkanka zarodkowa, występująca tutaj pod postacią warstwy rozrodczej naskórka (stratum germinatirurn epidermie). Miazga rozrodcza jest narządem, który tworzy puszkę rogową i zapewnia jej odnawianie. Continue reading „miazga strzalkowa”

UKLAD ODBIORCZY

UKŁAD ODBIORCZY (Organa sensuum) Układem odbiorczym nazywamy zespół narządów zapewniających ustrojowi możność otrzymywania bodźców ze świata zewnętrznego. Wszystkie te narządy są umieszczone blisko powierzchni ciała; a najistotniejsze ich składniki są bezpośrednimi lub pośrednimi pochodnymi skóry, a w szczególności jej listka ektodermalnego. Bodźce, otrzymywane przez narządy odbiorcze, są następnie przekazywane układowi nerwowemu ośrodkowemu, którego stopień rozwoju oraz zróżnicowanie jest w dużej mierze odzwierciadleniem bogactwa i różnorodności podniet, dopływających ze środowiska do ustroju. Narządy układu odbiorczego nazywamy – receptorami (albo odbiornikami). Rozróżniamy dwa rodzaje receptorów. Continue reading „UKLAD ODBIORCZY”

galki oczne

W ten sposób powstaje dwuścienny kielich, z którego ściany zewnętrznej rozwinie się – warstwa barwikowa siatkówki (stratum pigmentosum retinae), ze ściany wewnętrznej zaś jego powstanie, drogą uwielowarstwienia i zróżnicowania komórek, właściwa – siatkówka(retina). Z powyższego wynika, że część światłoczuła gałki ocznej jest pochodzenia mózgowiowego i wraz z soczewką wykazuje ścisły związek z ektodermą. Wszystkie pozostałe składniki gałki ocznej, z wyjątkiem jej umięśnienia zewnętrznego, powstają z okolicznej mezenchymy, która otacza od zewnątrz kielich wzrokowy oraz przenika do jego wnętrza. Telereceptor wzrokowy jest narządem przystosowanym do odbierania bodźców elektromagnetycznych, które w zakresie fal długości 4. 0. Continue reading „galki oczne”

narzady wzrokowe sa odpowiedzia ustroju na podniety swietlne

Rozumie się samo przez się, że ponieważ narządy wzrokowe są odpowiedzią ustroju na podniety świetlne, stąd też. ssaki zamieszkujące podziemia wykazują uwstecznienie oczu. Do takich ssaków należą rodzaje Talpa, Spala, Platanista i in. W porównaniu z pozostałymi telereceptorami, narząd wzroku umożliwia dokładniejsze określenie topografii i wielkości przedmiotów, nie mówiąc już o ich barwie, w pewnych jednak przypadkach użyteczność jego jest mniejsza, aniżeli narządu węchowego i słuchowego, np. w gąszczach leśnych, w terenie górzystym itp. Continue reading „narzady wzrokowe sa odpowiedzia ustroju na podniety swietlne”