W nerwicach naczyniowych odgrywaja role nie tylko wplywy z ukladu wegetatywnego

Inną postacią nerwicy naczyniowej jest saro sinica kończyn ( acrocyanosis), w której kończyny są sine, z dołączeniem się- do tego zaburzeń czucia. W chorobie tej gra naczyń jest zaburzona z powodu zmian czynnościowych w ośrodkach wegetatywnych w okolicy podwzgórza. Powstaję wtedy zmniejszenie napięcia ścian naczyń i rozszerzenie. naczyń włosowatych oraz żył. W nerwicach naczyniowych odgrywają rolę nie tylko wpływy z układu wegetatywnego, lecz także wpływy z gruczołów wewnętrznego wydzielania. Continue reading „W nerwicach naczyniowych odgrywaja role nie tylko wplywy z ukladu wegetatywnego”

Te wlasnie blaszki miazgowe, zazebiajace sie z analogicznymi blaszkami warstwy glebokiej

Te właśnie blaszki miazgowe, zazębiające się z analogicznymi blaszkami warstwy głębokiej (stratum profundum) blaszki grzbietowej, są ośrodkami twórczymi, na których powstaje wspomniana warstwa głęboka. Sens blaszkowatej budowy miazgi ściennej jest następujący. Otóż, jak wiadomo, ze wszystkich składników puszki kopytowej jej blaszka grzbietowa jest składnikiem. ulegającym największemu obciążeniu mechanicznemu Gdyby puszka kopytowa była połączona powierzchnią płaską z miazgą ścienną, a zatem i z powierzchnią ścienną k. kopytowej, to płaszczyzna łączności wynosiłaby tylko 100 cm2 w liczbach okrągłych, ciągnienie więc na 1 cm byłoby wielkie, zwłaszcza w czasie biegu i skoków. Continue reading „Te wlasnie blaszki miazgowe, zazebiajace sie z analogicznymi blaszkami warstwy glebokiej”

sploty zylne

Istotnie, pomimo bardzo odpornej swej budowy narząd kopytowy nie wytrzymywałby uderzeń, gdyby opadał nie wzdłuż krawędzi podeszwowej kopyta, lecz trafiał np. w strzałkę lub, co gorzej, w piętki (tori), Narząd kopytowy jest silnie unaczyniony przez gałęzie – t t. Palcowych (aa. digitales), uchodzących wreszcie w sploty żylne kopytowe(plexus renosi ungulae), w których rozpoczynają się żż. palcowe (11. Continue reading „sploty zylne”

skóra okolicy bodzca wytwarza usilnie bodziec nowy

Rozróżniamy trzy rodzaje rogów – typ Pustorogi, – typ Pełnorogii -typ kosmatorogi. Pierwszy z nich występuje u –Pustorogich (Oaricornia), drugi u – Pełnorogich(Cerricornia) i wreszcie trzeci u – Kosmatorogich (Vellericornia), U pełnorogich w skład rogu wchodzi kostny – bodziec, czasowo pokryty pochwą skórną, zawierającą miazgę bodźcotwórczą. Po osiągnięciu przez bodziec określonej wielkości, skóra wraz z jej miazgą rozrodczą obumiera i odpada, pozostawiając bodziec nagi. Po pewnym czasie odpada z kolei i bodziec. Teraz skóra okolicy bodźca wytwarza usilnie bodziec nowy, lepiej rozwinięty, i cykl rozpoczyna się od nowa. Continue reading „skóra okolicy bodzca wytwarza usilnie bodziec nowy”

pecherzyk wzrokowy

Pierwszym zawiązkiem telereceptora wzrokowego jest ukazanie się uwypuklenia ściany kresomózgowia (telencephalon) albo międzymózgowia, które podąża ku skórze pod postacią tzw. – pęcherzyka wzrokowego (vesicula ophthalmica). Przewód łączący pęcherzyk ten z kresomózgowiem stanowi zaczątek-nerwu wzrokowego (n. opticus). W miejscu zetknięcia się pęcherzyka wzrokowego ze skórą powstaje zgrubienie ektodermy, które zagłębiając się w głąb mezenchymy przeistacza się w – dołek soczewkowy. Continue reading „pecherzyk wzrokowy”

Galka oczna

Gałka oczna (bulbus oculi) jest umieszczona w oczodole i ma kształt prawidłowej kuli u Hominidae, Primates i Carnirora, natomiast jest silnie spłaszczona w kierunku strzałkowym u ssaków wodnych, a mniej u Ungulata wreszcie wykazuje wydłużenie strzałkowe u ssaków prowadzących życie nocne (Chiroptera, Felidae). Jest ona stosunkowo duża u Leporidae, Felidae, Tarstoidea, natomiast, niewspółmiernie mała u Proboseidea l u Cetacea. W gałce ocznej rozróżniamy: – równik (aequator), dzielący ją na dwie półkule, przednią i tylną, – biegun przedni (polus ant. ) i biegun tylny (polus post. ). Continue reading „Galka oczna”

Chociaz rogówka jest zupelnie pozbawiona naczyn krwionosnych tym niemniej odznacza sie duza zywotnoscia

Chociaż rogówka jest zupełnie pozbawiona naczyń krwionośnych tym niemniej odznacza się dużą żywotnością, wypowiadającą się w niesłychanie szybkim gojeniu się jej ran. Poza tym, choć grubość jej wynosi tylko około jednego milimetra, jest ona dość wytrzymała na urazy mechaniczne. Rogówka jest niezwykle bogato unerwiona włóknami czuciowymi n. trójdzielnego (nn. ciliaree longi), wskutek czego wykazuje ona niezwykłą wrażliwość na wszelkie podrażnienia, które drogą odruchową powodują łzawienie oraz zamknięcie powiek. Continue reading „Chociaz rogówka jest zupelnie pozbawiona naczyn krwionosnych tym niemniej odznacza sie duza zywotnoscia”

Siatkówka(retina)

Siatkówka(retina) : Siatkówka jest błoną światłoczułą, wyściełającą – dno oka(fundus oculi), Powstaje ona, jak już wiadomo, z dwublaszkowego kielicha wzrokowego, przy czym z blaszki jego zewnętrznej rozwija się – warstwa barwikowa siatkówki (stratum pigmentosum), z blaszki zaś wewnętrznej- siatkówka właściwa (retina propria) . Warstwa barwikowa siatkówki (etratum pigmentosum retinae) jest umieszczona między osłonką naczyniową oka i siatkówką właściwą. Różnicuje sie ona na trzy strefy: najrozleglejszą – warstwę barwikową właściwą (stratum pigmentosum proprium), – warstw ę barwikową rzęskową (stratum. pigmentosum ciliare), okrywającą ciało rzęskowe, i wreszcie – warstwę barwikową tęczówkową (stratum. pigmentosum iridicum), wyściełającą powierzchnię tylną tęczówki. Continue reading „Siatkówka(retina)”