Blaszka podeszwowa jest utworzona przez – wlókna rogowe

Z dwóch krawędzi blaszki podeszwowej, wypukła – krawędź zewnętrzna (margo ext. ) łączy się za pośrednictwem linii białej z krawędzią podeszwową puszki, wklęsła zaś – krawędź wewnętrzna (mar go int. ) obejmuje strzałkę kopytową (furca ungulae). Blaszka podeszwowa jest utworzona przez – włókna rogowe, opuszczające się prostopadle z jej powierzchni górnej do powierzchni dolnej. Strzałka kopytowa (furca ungulae) – trzeci składnik puszki kopytowej – stanowi w rzeczywistości zrogowaciałą – opuszkę palcową (pulrinus digitalis). Continue reading „Blaszka podeszwowa jest utworzona przez – wlókna rogowe”

Blaszka podeszwowa

Można ją stwierdzić, oglądając puszkę kopytową od dołu, a wtedy widnieje ona pod postacią jasnego łuku, łączącego symetryczne kąty ścienne (angul parietales), dośrodkowo od łuku, utworzonego przez warstwę środkową blaszki grzbietowej, a obwodowo od wklęsłej blaszki podeszwowej (lamina plantarie), Linia biała ma spoistość słabą, gdyż stanowi ona rodzaj szwu między blaszką grzbietową i blaszką podeszwową. Według Padera wzrost miesięczny blaszki grzbietowej wynosi około 8. 5 mm, nasilenie jednak tego wzrostu jest niewątpliwie regulowane przede wszystkim przez stany czynnościowe kończyn. Blaszka podeszwowa (lamina plantaris) puszki kopytowej ma postać półksiężycowatej, wklęsłej od dołu, blaszki rogowej, występującej wprawdzie i w na- rządzie pazurowym i paznokciowym, ale dopiero u Koniowatych osiągającej pełnię rozwoju. W blaszce podeszwowej, mającej kształt płaskiej kopuły, rozróżniamy dwie powierzchnie i dwie krawędzie . Continue reading „Blaszka podeszwowa”

zginacz palcowy gleboki

Jako całość, obydwie chrząstki kopytowe mają za zadanie regulowanie sprężynowania opuszki palcowej, powinno być więc zaliczane do układu sprężystego narządu kopytowego, koni pokroju ciężkiego chrząstki kopytowe mogą ulec skostnieniu w starszym wieku. Nader ważne znaczenie w narządzie kopytowym przypada elementom kurczliwym, a jednocześnie doskonale sprężystym. Mam na myśli mięśnie. Są to: -zginacz palcowy głęboki (flexor digitalis prof. }, kończący się na k. Continue reading „zginacz palcowy gleboki”

Miazga podeszwowa jest zaopatrzona w – brodawki albo w kosmki

Miazga podeszwowa jest zaopatrzona w – brodawki albo w kosmki, wytwarzające, dzięki procesowi natężonego rogowacenia komórek naskórkowych, włókna rogowe blaszki podeszwowej . Miazga strzałkowa (corium. furcale), znajdująca się pod strzałką kopytową, jest ośrodkiem rozrodczym strzałki. Podobnie jak miazgę graniczną, koronową i podeszwową, również i miazgę strzałkową cechuje obecność kosmków. Gdybyśmy teraz scalili myślowo wszystkie, opisane wyżej, rodzaje miazgi, otrzymalibyśmy całość, otaczającą wokół k. Continue reading „Miazga podeszwowa jest zaopatrzona w – brodawki albo w kosmki”

Te wlasnie blaszki miazgowe, zazebiajace sie z analogicznymi blaszkami warstwy glebokiej

Te właśnie blaszki miazgowe, zazębiające się z analogicznymi blaszkami warstwy głębokiej (stratum profundum) blaszki grzbietowej, są ośrodkami twórczymi, na których powstaje wspomniana warstwa głęboka. Sens blaszkowatej budowy miazgi ściennej jest następujący. Otóż, jak wiadomo, ze wszystkich składników puszki kopytowej jej blaszka grzbietowa jest składnikiem. ulegającym największemu obciążeniu mechanicznemu Gdyby puszka kopytowa była połączona powierzchnią płaską z miazgą ścienną, a zatem i z powierzchnią ścienną k. kopytowej, to płaszczyzna łączności wynosiłaby tylko 100 cm2 w liczbach okrągłych, ciągnienie więc na 1 cm byłoby wielkie, zwłaszcza w czasie biegu i skoków. Continue reading „Te wlasnie blaszki miazgowe, zazebiajace sie z analogicznymi blaszkami warstwy glebokiej”

Miazga koronowa

Narząd kopytowy, po usunięciu puszki rogowej. l-miazga graniczna 2- miazga koronowa 3- miazga ścienna pod nazwą – miazgi rozrodczej rozumiemy skórę właściwą (cutis), powleczoną warstwą rozrodczą naskórka (stratum germinativum epidermie), Szerokość• tej miazgi wynosi około 5 mm i jest ona wyposażona w krótkie brodawki, wytwarzające warstwę szklistą (stratum. ritreum) blaszki grzbietowej puszki kopytowej. Miazga koronowa (corium coronale) tworzy łukowate nabrzmienie, znajdujące się między miazgą graniczną i krawędzią koronową puszki. I w danym przypadku posiada ona brodawki (tym razem jednak dłuższe), stanowiące ośrodek twórczy warstwy środkowej (stratum medium) blaszki grzbietowej. Continue reading „Miazga koronowa”

skóra okolicy bodzca wytwarza usilnie bodziec nowy

Rozróżniamy trzy rodzaje rogów – typ Pustorogi, – typ Pełnorogii -typ kosmatorogi. Pierwszy z nich występuje u –Pustorogich (Oaricornia), drugi u – Pełnorogich(Cerricornia) i wreszcie trzeci u – Kosmatorogich (Vellericornia), U pełnorogich w skład rogu wchodzi kostny – bodziec, czasowo pokryty pochwą skórną, zawierającą miazgę bodźcotwórczą. Po osiągnięciu przez bodziec określonej wielkości, skóra wraz z jej miazgą rozrodczą obumiera i odpada, pozostawiając bodziec nagi. Po pewnym czasie odpada z kolei i bodziec. Teraz skóra okolicy bodźca wytwarza usilnie bodziec nowy, lepiej rozwinięty, i cykl rozpoczyna się od nowa. Continue reading „skóra okolicy bodzca wytwarza usilnie bodziec nowy”