Ostatnia warstwe siatkówki stanowi warstwa czopków i precików czyli- fotoreceptorówoka

Błona graniczna zwnętrzna(mamb rana limitans ex terna) jest błoną bezpostaciową, rozwijającą się między pręcikami i czopkami a ich komórkami macierzystymi, znajdującymi się w warstwie ziarnistej zewnętrznej. 9) Ostatnią warstwę siatkówki stanowi warstwa czopków i pręcików czyli- fotoreceptorówoka. Synoptycznie budowa siatkówki przedstawia się następująco: 1. błona graniczna wewn. 2. warstwa włókien n. wzrokowego 3 . warstwa zwoj owa (III neuron) 4. warstwa siateczkowata wewn. l 5. warstwa ziarnista wewn. (II neuron) 6. warstwa siateczkowata zewn. l 7. warstwa ziarnista zewn. (I neuron 8. błona graniczna zewn. 9. warstwa czopków i pręcików warstwa. barwikowa siatkówki Jak już była wzmianka powyżej, zarówno pręciki, jak i czopki są przeistoczonymi wypustkami komórek warstwy ziarnistej zewnętrznej. Pragnę tutaj podkreślić z naciskiem, że i czopki i pręciki są końcami swymi zwrócone w kierunku warstwy barwikowej siatkówki, zachowując się tak, . jak gdyby uciekały od światła, aczkolwiek one to właśnie są istotnymi elementami, światłoczułymi siatkówki. Innymi słowy: pozornie wbrew logice rzeczy elementy te zamiast być zwrócone ku światłu są odeń odwrócone. Stosownie do nazwy, pręciki mają kształt wydłużony, laseczkowaty i zawierają swoisty barwik czerwony. [patrz też: wieści lubońskie, scanmed multimedis warszawa, rotawirus ile trwa ]

Powiązane tematy z artykułem: rotawirus ile trwa scanmed multimedis warszawa wieści lubońskie