Miazga podeszwowa jest zaopatrzona w – brodawki albo w kosmki

Miazga podeszwowa jest zaopatrzona w – brodawki albo w kosmki, wytwarzające, dzięki procesowi natężonego rogowacenia komórek naskórkowych, włókna rogowe blaszki podeszwowej . Miazga strzałkowa (corium. furcale), znajdująca się pod strzałką kopytową, jest ośrodkiem rozrodczym strzałki. Podobnie jak miazgę graniczną, koronową i podeszwową, również i miazgę strzałkową cechuje obecność kosmków. Gdybyśmy teraz scalili myślowo wszystkie, opisane wyżej, rodzaje miazgi, otrzymalibyśmy całość, otaczającą wokół k. kopytową i wszystkie tkanki miękkie, znajdujące się w tyle za nią, całość miazgi rozrodczej, pokrywającej się obwodowo coraz to nowszymi warstwami rogowymi, wchodzącymi w skład puszki kopytowej rogowej. Poduszeczka sprężysta(pulrinus subcutaneus ), utworzona z tkanki łącznej zbitej, ma kształt trójkątnego klina, wsuniętego od tyłu między strzałkę kopytową a ścięgna zginaczy palcowych, udających się do k. kopytowej i do k. koronowej . Z punktu widzenia anatomo-porównawczego, poduszeczka sprężysta jest niczym innym, jak częścią opuszki palcowej (pulrinus digitalis), nie podległej zrogowaceniu, a służy do niweczenia wstrząsów. [przypisy: kaszak za uchem, regu therm cena, Warszawa kaszak za uchem ]

Powiązane tematy z artykułem: kaszak za uchem regu therm cena rotawirus ile trwa