hipnoza na rzucenie palenia

Blona odblaskowa komórkowa

U wielu ssaków, żyjących w warunkach skąpego oświetlenia (środowisko wodne, tryb życia nocny), między warstwą naczyniowo-włoskowatą i warstwą naczyniową znajduje się tzw. – błona odblaskowa (tapetum. lucidum), dzięki obecności której oczy zdają się jarzyć w nocy, jak. np. u wilka. Błona ta jest zbudowana bądź z delikatnych włókienek, bądź też z komórek, zawiera...

Więcej »

Chrzastki kopytowe

W znacznie większym stopniu są wykształcone poduszeczki sprężyste u palcochodnych Słoniowatych, mających tak wielką masę ciała. Kościec kopytowy i jego części miękkie. Zrębem narządu kopytowego jest k. kopytowa, a po części i k. koronowa, powiązane między sobą szeregiem więzadeł, opisanych w arthrologii . Chrząstki kopytowe (cartilagines ungulares s. pulrinares) stanow...

Więcej »

Pembrolizumab w porównaniu do chemioterapii z powodu niedrobnokomórkowego raka płuca o niedrobnokomórkowym zaawansowaniu dodatnim od PD-L1 ad 8

Nie było żadnych zdarzeń immunologicznych stopnia 5. Dyskusja
Wyniki tego randomizowanego badania wykazały wyższość terapii anty-PD-1 w stosunku do chemioterapii skojarzonej na bazie platyny jako leczenia pierwszego rzutu w zaawansowanym NSCLC z ekspresją PD-L1 na co najmniej 50% komórek nowotworowych i bez wrażliwych mutacji EGFR lub Translokacje ALK. Leczenie pierwszego rzutu pembrol...

Więcej »

Teorya Cyona

Ciało rzęskowe (corpus ciliare) ma kształt dość grubej obręczy, umieszczonej wzdłuż obwodu tęczówki. Składa się ono z szeregu poprzecznych wyniosłości wyrostków rzęskowych (processus ciliares), których całokształt tworzy tzw. – wieniec rzęskowy (corona oiliarie). We wnętrzu ciała rzęskowego znajduje się gładki - m. rzęskowy(m. ciliarie) o pęczkach ciągnących si...

Więcej »
http://www.fundacja-dantis.pl 751# , #niespokojny sen dwulatka , #siku podczas stosunku , #widzenie jednooczne , #skąpe miesiączki przyczyny , #artroza bioder , #zasady survivalu , #biegunka po tłustym jedzeniu , #herbata ze skrzypu polnego , #zespół chronicznego zmęczenia forum ,