niepokojący pieprzyk

Siatkówka(retina)

Siatkówka(retina) : Siatkówka jest błoną światłoczułą, wyściełającą - dno oka(fundus oculi), Powstaje ona, jak już wiadomo, z dwublaszkowego kielicha wzrokowego, przy czym z blaszki jego zewnętrznej rozwija się - warstwa barwikowa siatkówki (stratum pigmentosum), z blaszki zaś wewnętrznej- siatkówka właściwa (retina propria) . W...

Więcej »

Lewa komorowa dysfunkcja rozrostowa i niewydolność serca ad

W niniejszym rozdziale przedstawiono także praktyczne podejście do oceny rozkurczowych właściwości komorowych z wieloma pomiarami funkcji rozkurczowej. Trzecia i czwarta sekcja Zaburzenia kliniczne funkcji lewej komory oraz Zarządzanie zaburzeniami rozruszeniowymi i niewydolnością serca są główną siłą książki. Stanowią fizjolog...

Więcej »

Obraz swiata, widziany oczyma typu binokularnego

Przy równoległym ustawieniu oczu na obie siatkówki padają bardzo do siebie podobne obrazy (-widzenie binokularne), natomiast przy rozstawieniu gałek ocznych ssak widzi dwa różne obrazy, bynajmniej nie nakładające się na siebie<= br= style=color: rgb(0, 0, 0); font-family: Times New Roman; font-size: medium; font-style: normal; font-variant...

Więcej »

Przedłużenie odstępu QT i nagłego zespołu śmierci niemowląt ad 5

Tylko dwa szpitale kontrolne zwiększyły wskaźnik profilaktycznego stosowania oksytocyny w stosunku do wartości wyjściowej (ryc. 2). Podobny wzorzec zaobserwowano w przypadku stosowania nacięcia krocza: mediana częstości epizjotomii w szpitalach interwencyjnych utrzymywała się na niskim poziomie, a stawki w szpitalach kontrolnych pozostały...

Więcej »
http://www.dobra-ortopedia.info.pl 751#skąpe miesiączki przyczyny , #artroza bioder , #zasady survivalu , #biegunka po tłustym jedzeniu , #herbata ze skrzypu polnego , #zespół chronicznego zmęczenia forum , #przewlekły kaszel leczenie , #miód z kwiatów mleczy , #orzeszki ziemne wartości odżywcze , #antybiotyki o szerokim spektrum ,